Kuszenie Jezusa - 10 III 2019

10 mar 2019
ks. Stanisław Groń SJ
 

1. Niedziela Wielkiego Postu; 
Ewangelia według św. Łukasza 4, 1-13

Pustynia to bezkresne przestrzenie, kamienie, piasek, ale także oddalenie i samotność. W takiej to sytuacji znalazł się Jezus, zmagając się z Szatanem i z sobą samym.

Po czterdziestu dniach postu odczuł głód, i do tego nawiązał zły duch w swoim kuszeniu. Na wypowiedziane przez Szatana w pierwszej pokusie zdanie warunkowe: Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz temu kamieniowi, żeby się stał chlebem Jezus odpowiada, że jest Synem Bożym i nie musi tego udowadniać. Moc działania cudów jest zarezerwowana dla ludzi, gdy okażą wiarę. Nie będzie więc czynił cudów na życzenie Szatana; kamienie mają pozostać kamieniami. Taki jest porządek rzeczy! Święci obok licznych określeń nazywali Szatana nieprzyjacielem natury ludzkiej. Ilekroć bowiem ta słaba natura daje o sobie znać, on wie doskonale, jak to wykorzystać. Tak było i wtedy, kiedy Jezus był głodny. Na tę pokusę Zbawiciel odpowiada: Nie samym chlebem żyje człowiek.

Druga pokusa polega na ukazaniu w jednej chwili wszystkich królestw świata. Jakby w panoramicznym filmie diabeł reklamuje to, czego nie jest właścicielem. Tobie dam potęgę i wspaniałość tego wszystkiego, bo mnie są poddane i mogę je odstąpić, komu chcę. Jeśli więc upadniesz i oddasz mi pokłon, wszystko będzie Twoje. Perfidne kłamstwo. Nic nie jest jego, wszystko jest Boga! A pokłon, jaki chce otrzymać Szatan, to na pewno nie ten od człowieka wyniszczonego głodem i długim przebywaniem na pustyni. Szatan wie, że Jezus jest Bogiem, i dlatego zależało mu, aby silniejszy pokłonił się słabszemu. Jezus przypomina, kto jest Panem wszystkiego. Pokłon należy się Bogu, i  stworzenie, jakim jest Szatan, powinno o tym pamiętać.

Pokusa trzecia brzmi: Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się stąd w dół! Jest bowiem napisane: Aniołom swoim rozkaże o Tobie, żeby Cię strzegli, i na rękach nosić Cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień. Sprytnie użyta argumentacja ze strony Szatana, i to w oparciu o słowa psalmu. Jest to zachęta do samobójstwa, przez które zniweczony zostałby plan odkupienia człowieka, a Szatan byłby niepokonany. Wciąż słyszymy to warunkowe zdanie: Jeśli jesteś Synem Bożym, jakby zagrzewające do tego złego czynu. Jezus przypomina Szatanowi: Powiedziano: Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego. Innymi słowy stwierdza: to Ja jestem Bogiem!

Święty Łukasz zaznaczył, że diabeł odstąpił od Jezusa aż do czasu, tj. czasu męki i panowania ciemności. Teraz nasz Pan wyszedł z tej próby zwycięsko. Pokusa nie omija także i nas. Trzeba nam wytrwać w chwili trudnych doświadczeń, zdając sobie sprawę z taktyki księcia ciemności, tej uduchowionej inteligencji, z jego sprytu.

Szatan to nie wymysł dla niegrzecznych dzieci. To prawda naszej wiary. W przeciwnym razie nie potrzebowalibyśmy odkupienia, a śmierć byłaby tylko bajką. Działanie Złego jest widoczne w życiu niektórych osób i społeczności. O tym świadczą dzieje grzesznego świata i historia niejednego z nas.

 

Warto odwiedzić