Modlitwa i Służba - maj 2019 (69)

10 Maj 2019
ks. Stanisław Groń SJ
 

Maj jest szczególnie poświęcony czci Matki Bożej. W tym miesiącu odprawiane będą „majówki”, czyli nabożeństwa maryjne. One na stałe wpisały się już w krajobraz modlącej się Polski. Centralną częścią tego nabożeństwa jest Litania Loretańska. Jako Członkowie Papieskiej Światowej Sieci Modlitewnej również i my włączmy się w tę modlitwę oddającą cześć Bogarodzicy.

Dnia 3 maja obchodzić będziemy uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Kościół sławi Maryję różnymi tytułami. Podkreślają one wyjątkową rolę, jaką Matka Jezusa miała i ma w historii zbawienia. Ma Ona udział w królowaniu Jezusa, bo królestwo Maryi jest królestwem Jej Syna. Liturgia tej uroczystości jest wypełniona radością i wdzięcznością, bowiem Kościół w Polsce dziękuję Jej za opiekę. Zatroskanie Maryi o sprawy Królestwa Bożego pośród ludzi sprawia, że w każdym pokoleniu realizuje się prorocza zapowiedź Magnificat: Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia (Łk 1, 48). Maryja nie zatrzymuje czci na sobie, ale zawsze prowadzi do Chrystusa. Ona z oceanu łask wysłużonych przez Niego czerpie i przekazuje poszczególnym ludziom i duszom. Nabożeństwo do Matki Bożej polega na Jej naśladowaniu, a prawdziwa pobożność pochodzi z wiary i nie polega na czczym i przemijającym uczuciu.

Drodzy Członkowie Apostolstwa Modlitwy, w maju otoczmy naszą modlitwą także papieża Franciszka, który od 5 do 7 maja 2019 roku przebywać będzie z apostolską podróżą w Bułgarii i Macedonii. W Bułgarii odwiedzi stolicę Sofię, gdzie spotka się z członkami rządu, prezydentem, a także przedstawicielami społeczeństwa i korpusem dyplomatycznym. Następnie złoży wizytę patriarsze Bułgarskiego Kościoła Prawosławnego. Odprawi też Mszę św. dla tamtejszych katolików. Dnia 6 maja papież przyleci na południe Bułgarii, gdzie w mieście Rakowskim mieszka największa wspólnota katolicka w tym kraju. Odwiedzi obóz dla uchodźców, odprawi Mszę św. i udzieli I Komunii św. dzieciom. Po południu wróci do Sofii, gdzie będzie przewodniczył modlitwie w intencji pokoju. Mottem wizyty w Bułgarii są słowa: Pokój na ziemi.

Trzeci dzień wizyty na Bałkanach papież spędzi w stolicy Macedonii Północnej, w Skopje. Odwiedzi tam rodzinne miasto Matki Teresy z Kalkuty. Mottem podróży do tego kraju są słowa z Ewangelii św. Łukasza: Nie bój się, mała trzódko! Po spotkaniu z władzami kraju i korpusem dyplomatycznym będzie przewodniczył Eucharystii i weźmie udział w ekumenicznym spotkaniu z młodymi i z kapłanami.

W dniach od 31 maja do 2 czerwca 2019 roku papież Franciszek uda się także w podróż apostolską do Rumunii. Oprócz stolicy kraju, Bukaresztu, odwiedzi także Jassy w północno-wschodniej części kraju oraz Blaj i sanktuarium maryjne w Şumuleu Ciuc w Siedmiogrodzie. Hasłem pielgrzymki są słowa: Idziemy razem.

 

Warto odwiedzić