Modlitwa i Służba - październik 2019 (74)

25 wrz 2019
ks. Stanisław Groń SJ
 

Światowy Dzień Misyjny, ustanowiony przez Stolicę Apostolską w 1926 roku na prośbę Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary, jest okazją do modlitwy za misje i misjonarzy oraz do złożenia ofiary materialnej na potrzeby misji. W tym roku będzie to niedziela 20 października. Papież Franciszek ogłosił ponadto cały ten miesiąc Nadzwyczajnym Miesiącem Misyjnym, którego hasłem są słowa: Ochrzczeni i posłani: Kościół Chrystusa w misji na świecie.

Mówiąc o nim, Ojciec Święty akcentuje znaczenie odnowienia naszej wiary w perspektywie misyjnej i w wymiarze wspólnotowym. Zaznacza, że Boże życie nie jest produktem na sprzedaż, ale bogactwem, które trzeba przekazywać i głosić. W swym Orędziu na ten dzień wskazuje, że aktywność misyjna Kościoła nikogo nie wyklucza. Papież zwraca uwagę, że ten, kto głosi Boga, winien być mężem Bożym, a nakaz misyjny dotyczy każdej osoby ochrzczonej. Misja chrześcijanina jest zakorzeniona w ojcostwie Boga i w macierzyństwie Kościoła. Papież zauważa w swym Orędziu, że: rozprzestrzeniająca się sekularyzacja, w której dokonuje się pozytywne i kulturowe odrzucenie Bożego ojcostwa w naszej historii, uniemożliwia jakiekolwiek autentyczne powszechne braterstwo, wyrażające się we wzajemnym szacunku dla życia każdego człowieka. Bez Boga Jezusa Chrystusa wszelka różnica sprowadza się do piekielnego zagrożenia, uniemożliwiając jakąkolwiek braterską akceptację i owocną jedność rodzaju ludzkiego. Przypominając nauczanie Benedykta XV, papież Franciszek wskazuje, że także i dzisiaj Kościół nadal potrzebuje mężczyzn i kobiet, którzy na mocy swego chrztu szczodrze odpowiedzą na wezwanie do opuszczenia swoich domów, rodzin, ojczyzny, języka, swego Kościoła lokalnego. Są posłani do pogan, do świata jeszcze nie przekształconego przez sakramenty Jezusa Chrystusa i Jego świętego Kościoła.

Drodzy Członkowie Papieskiej Światowej Sieci Modlitwy, w tym miesiącu zechciejmy naszą ufną i żarliwą modlitwą oraz płynącą z naszej hojności serca ofiarą materialną wesprzeć działalność misjonarzy! Sami w swym środowisku najlepiej rozeznacie, komu ofiarować możecie taki dar, bo od lat to czynicie.

Na podstawie danych z Komisji Episkopatu Polski ds. Misji z 1 października 2018 roku polskich misjonarzy i misjonarek było: W Ameryce Łacińskiej i na Karaibach 805; w Afryce i na Madagaskarze 775; w Azji 337; w Oceanii 67; w Ameryce Północnej 20. Niech święci nasi patronowie: św. Franciszek Ksawery – patron Misji – i św. Teresa z Lisieux wypraszają Wam potrzebne łaski, abyście mogli wspierać misjonarzy. Bardzo serdecznie dziękuję za Wasze zaangażowanie w dzieło misyjne Kościoła.

 

Warto odwiedzić