Modlitwa i Służba - luty 2019 (66)

01 lut 2019
ks. Stanisław Groń SJ
 

Wraz z rozpoczętym 2019 rokiem weszliśmy w czas świętowania 175. rocznicy powstania Apostolstwa Modlitwy na świecie. Ten jubileusz jest okazją do okazania wdzięczności Bogu za wszystkich, którzy z gorliwością serca w Kościele lokalnym i powszechnym zaangażowali się modlitewnie.

To nasza wielka wspólnota – grono mężczyzn i kobiet – służąca Bogu i ludziom, którzy żyli i żyją młodością Ewangelii i duchowością Serca Bożego w Apostolstwie Modlitwy. Szerzymy ją w XXI wieku, podkreślając naszą jedność między wiarą i życiem. Drodzy Kapłani i Animatorzy, niech wdzięczność Bogu i ludziom towarzyszy nam w tym jubileuszowym czasie za to wielkie dzieło wciąż potrzebne Kościołowi!

Dziękuję za odnowienie prenumeraty biuletynu „Modlitwa i Służba” i zachęcam tych, którzy jeszcze tego nie zrobili, aby dokonali stosownej wpłaty na  konto Sekretariatu AM. Zapewni to regularne otrzymywanie naszego pisma. Pragniemy towarzyszyć Wam w rozwoju duchowym oraz służyć lekturą tekstów publikowanych przez ten organ. Nasza strona internetowa: ampolska.co i biuletyn „MiS” to jedne z wypracowanych form kontaktu z Wami i skuteczne narzędzia promowania tego dzieła apostolskiego w Polsce i wśród Polonii, w Europie, Australii i w USA.

Może dobrze byłoby, aby po rozeznaniu sprawy, każde ognisko AM opłaciło roczną prenumeratę egzemplarza „MiS” komuś potrzebującemu pomocy duchowej  lub ufundowało ten miesięcznik jakiejś instytucji (np. dla szkoły, akademika, bursy, więzienia, biblioteki miejskiej lub parafialnej, domu rekolekcyjnego, seminarium, dla misjonarza, ministrantów, harcerzy itd.); w ten sposób wiele osób  skorzystałoby z naszego pisma. Obecność tego biuletynu w takiej społeczności będzie okazją, by mogła karmić się ona Słowem Bożym i poznawać duchowość Serca Bożego oraz naszą misję ewangelizacyjną. Taka obecność może być dobrym zaczynem i czytelnym znakiem naszej troski o bliźnich i o Kościół.

Z początkiem tego miesiąca towarzyszmy w modlitwie Papieżowi odbywającemu podróż do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Po łacinie papież znaczy pontifex - budujący mosty. Wizyta ta jest kolejnym krokiem w dialogu chrześcijańsko-muzułmańskim i ważnym wkładem w pokój na Bliskim Wschodzie i budowanie mostów pomiędzy wyznawcami tych religii.

W Emiratach Arabskich żyje 10 milionów mieszkańców i prawie półtora miliona chrześcijan. Większość z nich to migranci z ponad stu różnych narodowości, głównie z Azji i Afryki, a ich liczba stale rośnie. Na spotkanie z tamtejszą wspólnotą katolicką Ojciec Święty przeznaczy poranek ostatniego dnia trzydniowej wizyty. Odwiedzi wtedy katedrę w Abu Zabi i odprawi Mszę św. w stołecznym ośrodku sportowym. Dołóżmy starań, abyśmy owocną modlitwą i dobrym czynem wsparli tę wyjątkowo ważną podróż papieża Franciszka na Półwysep Arabski.

 

 

Warto odwiedzić