Modlitwa i Służba - czerwiec 2019 (70)

03 cze 2019
ks. Stanisław Groń SJ
 

Uroczystość Najświętszego Serca Jezusa jest naszym patronalnym świętem Apostolstwa Modlitwy. W piątek po oktawie Bożego Ciała wraz z całym Kościołem czcić będziemy Najświętsze Serce Jezusa i modlić się o świętych kapłanów. Starożytni pisarze chrześcijańscy podkreślali, że z przebitego boku Jezusa narodził się Kościół. Teksty liturgiczne tej uroczystości zwracają uwagę na Bożą miłość, której Serce Jezusa jest najpełniejszym symbolem.

Zaczątki kultu Serca Jezusowego widoczne były już w wiekach średnich. Od XVII wieku kult ten rozszerzył się na cały Kościół. Szczególna zasługa w jego rozpowszechnianiu przypadła św. Małgorzacie Marii Alacoque (1647-1690), francuskiej zakonnicy z klasztoru wizytek w Paray-le-Monial. Jezus wielokrotnie objawiał jej swoje Serce, a Jego czcicielom obiecał liczne łaski. W piątek 10 czerwca 1675 roku, po oktawie Bożego Ciała, miało miejsce ostatnie objawienie Jezusowego Serca tej świętej. Jezus powiedział do niej: Oto jest Serce, które tak bardzo ukochało ludzi, że poświęciło się do samego końca, aż do całkowitego wyczerpania i udręczenia, aby dać im świadectwo swojej miłości. Od większości z nich nie otrzymuję jednak w nagrodę niczego prócz niewdzięczności, objawiającej się brakiem czci, świętokradztwem, oziębłością i pogardą, jaką mają dla Mnie w Eucharystii. Ale najbardziej boli Mnie to, że w taki sposób postępują ze Mną również te serca, które zostały Mi poświęcone. Dlatego żądam od ciebie, aby pierwszy piątek po oktawie Bożego Ciała stał się szczególną uroczystością ku czci Mojego Serca i aby w dniu tym przystępowano do Stołu Pańskiego celem wynagrodzenia temu Sercu zniewag, jakich doznaje, gdy wystawione jest na ołtarzach. A Ja ci obiecuję, że Ono otworzy się, by hojnie obdarzyć wpływem swej Bożej Miłości tych, którzy w ten sposób będą oddawać Mu cześć.

Stolica Apostolska uznała wiarygodność objawień św. Małgorzaty Marii i zezwoliła na obchodzenie tego święta. Pierwszy zatwierdził je papież Klemens XIII w 1765 roku. Dzień uroczystości wyznaczono na piątek po oktawie Bożego Ciała. Pius IX w roku 1856 rozszerzył to święto na cały Kościół. On również 31 grudnia 1899 roku oddał Sercu Jezusowemu w opiekę cały Kościół i rodzaj ludzki. Papież Pius XI ogłosił formularz mszalny i oficjum święta, a Pius XII opublikował w 1956 roku specjalną encyklikę Haurietis aquas, poświęconą czci Jezusowego Serca. 

Dbajmy o życie sakramentalne i bliskość z Jezusem obecnym w Eucharystii. Niech ta troska towarzyszy nam aż po dzień narodzin do życia wiecznego. Weźmy udział w tym dniu we Mszy św. i podziękujmy w modlitwie wiernych za 175 lat istnienia na świecie Apostolstwa Modlitwy. Bierzmy też udział  w czerwcowym nabożeństwie. Rodzinom poświęconym Bożemu Sercu i czcicielom Niepokalanego Serca Maryi życzę, aby panowały w nich: miłość, zgoda,wierność i codzienna modlitwa.

 

Warto odwiedzić