Maryja naszą Matką

31 Maj 2016
bł. Elred
 

Przystąpmy do Oblubienicy i Matki Boga, do służebnicy Jego najwierniejszej: tym wszystkim bowiem jest Maryja. Lecz cóż Jej damy, jakie dary Jej złożymy? Obyśmy mogli choć w części wyrównać to, w czym pozostajemy Jej dłużnikami! Powinniśmy Ją czcić, Jej służyć, Ją miłować i wielbić. Powinniśmy Ją czcić jako Matkę naszego Pana.

Ten kto nie czci Matki, ten bez wątpienia odmawia czci i Synowi. Dlatego mówi Pismo: Czcij ojca twego i matkę twoją. Cóż powiemy, bracia? Czyż nie jest Ona naszą Matką? Na pewno nią jest. Dzięki Niej zostaliśmy zrodzeni nie dla świata, ale dla Boga. Wierzycie w to i wiecie, że wszyscy byliśmy we władaniu śmierci, zepsucia, ciemności i nieszczęścia. Śmierci, bo utraciliśmy Pana; zepsucia, bo w występku; ciemności, bo pozbawieni światła mądrości; a przez to wszystko byliśmy zgubieni. Ale dzięki Maryi prawdziwiej narodziliśmy się niż z Ewy, bo Maryja dała nam Chrystusa, w Nim zaś odrodzeni wyzbyliśmy się zepsucia; Jego nieśmiertelność stała się naszą nieśmiertelnością; Jego światło rozproszyło nasze ciemności. Maryja jest więc naszą Matką, Matką dającą nam życie, przyczyną naszej nieśmiertelności i Tą, która wydała nasze Światło. Apostoł Paweł tak mówi o Panu naszym: Chrystus stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością i uświęceniem, i odkupieniem.

Matka Chrystusowa jest zatem Matką naszej mądrości, naszej sprawiedliwości, naszego uświęcenia i odkupienia. Jest więc Ona dla nas kimś znacznie większym niż nasza rodzona matka. Dzięki Maryi narodziliśmy się do lepszego życia, bo z Niej wywodzi się Ten, który jest naszą świętością i mądrością, naszą sprawiedliwością, naszym uświęceniem i odkupieniem. Mówi nam Pismo Święte: Chwalcie Pana w świętych Jego. Jeżeli Pana chwalić należy w Jego świętych, przez których działa cuda i czyni wielkie rzeczy, to o ileż bardziej trzeba Go chwalić w Tej, z której wziął ciało, On, ponad wszystko godny podziwu.

 

Przeczytaj także

ks. Stanisław Biel SJ
św. Augustyn, św. Jan Chryzostom
ks. Marek Wójtowicz SJ
Grażyna Berger
ks. Jacek Poznański SJ
ks. Stanisław Ziemiański SJ
ks. Stanisław Łucarz SJ
ks. Marek Wójtowicz SJ
ks. Stanisław Biel SJ
ks. Marek Wójtowicz SJ

Warto odwiedzić