Radosna prawda - Zmartwychwstanie Pańskie, 27 III 2016

25 mar 2016
ks. Stanisław Groń SJ
 

Zmartwychwstanie Pańskie; 27 III 2016
Ewangelia: J 20, 1-9

Pierwszą wieść o zmartwychwstaniu Jezusa przyniosła kobieta – Maria Magdalena. Był wczesny ranek pierwszego dnia po szabacie.

Gdy zobaczyła pusty grób, natychmiast przybiegła z nowiną do Apostołów. Im jednak słowa te wydały się niewiarygodne, dlatego do grobu pobiegli mężczyźni: Szymon Piotr i Umiłowany uczeń. Gdy przybiegli do grobu, ujrzeli kamień odsunięty i leżące płótna oraz oddzielnie zwiniętą chustę. Piotr dostrzega tylko te materialne znaki – całun, w który owinięte było Jezusowe ciało. Umiłowany uczeń poprzez te znaki dochodzi do wiary: ujrzał i uwierzył! Chociaż Apostołowie nie widzieli fizycznie Zmartwychwstałego, dojrzewali do wiary w Niego. Tylko Maria Magdalena ujrzała Go tam! Kolejny raz w doświadczeniu wiary okazało się, że serce potrafi uprzedzić rozum.

Gdy rozważamy tajemnicę Zmartwychwstania Jezusa, trzeba zaangażowania serca i rozumu. Serca, bo wcześniej znajdują Boga ci, którzy Mu służą z miłością i z oddaniem, wcześniej niż ci, dla których jest On problemem, trudną do rozwiązania teologiczną kwestią. We wspólnocie Kościoła są mężczyźni i kobiety. Oni wszyscy razem, ale też na swój właściwy sposób i w odpowiednim czasie poznają Zmartwychwstałego w głoszonym im słowie. Wszyscy mają serca do kochania Boga i rozum do poznawania Go, wszyscy też okazują wielkie pragnienie służenia Mu. Wiemy, że Maria Magdalena i Apostołowie Piotr i Umiłowany uczeń, wracając od grobu do wspólnoty uczniów, nieśli odpowiedź na pytanie, kto zwyciężył śmierć.

Kościół czyta tę Ewangelię i głosi ją w Wielkanoc z triumfalnym twierdzeniem – Zmartwychwstał Pan! To najmilszy dogmat naszej wiary i największy skarb człowieka wierzącego. Mówi nam on, co będzie po śmierci, i w ten sposób tajemnicę pustego grobu Jezusa wiąże z naszą wiecznością. A na końcu będzie ciała zmartwychwstanie i życie wieczne! Ten, który umarł, żyje! My, którzy kiedyś umrzemy, żyć będziemy! Przez chrzest jesteśmy zanurzeni w śmierć i Zmartwychwstanie Chrystusa po to, by razem z Nim umierając, zmartwychwstać! Ta prawda jest radosna i nowa, odnawiająca łaską u boku Zmartwychwstałego.

 

Przeczytaj także

ks. Stanisław Łucarz SJ
ks. Tomas Halik
ks. Marek Wójtowicz SJ
MAGIS 2016 team
ks. Marek Wójtowicz SJ
ks. Tadeusz Hajduk SJ
papież Pius XII
Jan Paweł II

Warto odwiedzić