Modlitwa

 

Abym ocalała i żyła - 1 VII 2012

26 cze 2012
ks. Bogdan Długosz SJ

13. Niedziela zwykła

Ewangelia: Mk 5, 21-43

Gdy Jezus przeprawił się na drugi brzeg, zebrał się wokół Niego wielki tłum. Pośród ludzi słuchających nauczania pojawił się przełożony synagogi Jair, który prosi o pomoc. Reakcja Jezusa jest natychmiastowa: idzie z nim, aby pomóc potrzebującej córce.

Skarbiec bez dna

21 cze 2012
Barbara

Pierwszy raz zetknęłam się z Krucjatą w listopadzie 2009 r. Dziś mogę powiedzieć, że dzięki niej rozmiłowałam się w Eucharystii, na której staram się być codziennie, ofiarowując Bogu podczas niej kolejny rok życia danej osoby. Na początku Krucjata obejmowała opieką modlitewną kaplanów naszej diecezji, dlatego modliłam się kolejno za księży znanych mi tylko z imienia i wieku.

Kim będzie to dziecię? - 24 VI 2012

21 cze 2012
ks. Tadeusz Hajduk SJ

12. Niedziela zwykła

Ewangelia: Łk 1, 57-66.80

Elżbieta przez długie lata pragnęła doświadczyć radości macierzyństwa i nie było jej to dane, gdyż była kobietą bezpłodną. Bóg jednak postanowił dać jej dziecko w jej starości, może w momencie, kiedy przestała już mieć na to nadzieję. Była to dla niej ogromna radość, ale zapewne i trochę zawstydzenie. Czy przeżywaliśmy radość swojego macierzyństwa? Czy cieszymy się macierzyństwem naszych matek, tym, że przez nie Bóg powołał nas do istnienia?

Krucjata Eucharystyczna

12 cze 2012
ks. Robert Więcek SJ

Modlitwa za kapłanów obejmuje świat

Jesteśmy pielgrzymami na ziemi. Dla nas, chrześcijan, ta pielgrzymka stała się darem i zadaniem, aby idąc za Panem Jezusem, w mocy Ducha Świętego dojść do domu Boga Ojca. Pielgrzymując, począwszy od momentu poczęcia, aż do aktualnej chwili swojego życia, każdy z nas doświadcza i niesie z sobą rożne zranienia lub skutki własnych bądź cudzych grzechów.

50. Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny w Dublinie

12 cze 2012
ks. Jan Konior SJ

Eucharystia jest naszym najpiękniejszym skarbem. Jest ona sakramentem w całym tego słowa znaczeniu; już teraz wprowadza nas w życie wieczne; w niej zawiera się cała tajemnica naszego zbawienia; ona jest źródłem i szczytem działalności i życia Kościoła. (Sacrosanctum Concilium, nr 10)

Moc ziarna - 17 VI 2012

12 cze 2012
ks. Stanisław Biel SJ

11. Niedziela zwykła

Ewangelia: Mk 4, 26-34

W przypowieściach o ziarnie Jezus podkreśla moc słowa Bożego. W pierwszej z nich mówi o pracy rolnika. Jego trud polega na przygotowaniu gleby i zasiewie, a na końcu na zebraniu plonów. Czas pomiędzy zasiewem i żniwami znajduje się poza jego wpływem. Może „spokojnie spać”. Ziarno wyda plon, chociaż on sam nie wie jak. Immanentna moc życia ziarna działa powoli, ale skutecznie, według swoich praw.

Krewni Jezusa - 10 VI 2012

10 cze 2012
ks. Artur Wenner SJ

10. Niedziela zwykła

Ewangelia: Mk 3, 20-35

Wokół Jezusa spotykamy najrozmaitsze osoby. Osoba Jezusa prowokuje reakcje, budzi pytania, fascynuje i niepokoi. W tekście Ewangelii przypadającej na tę niedzielę mamy trzy rożne postawy.

Zdradliwe i niepoprawne serce

30 Maj 2012
ks. Stanisław Łucarz SJ

Serce jest zdradliwsze niż wszystko inne i niepoprawne – któż je zgłębi? Ja, Pan, badam serce i doświadczam sumienie, bym mógł każdemu oddać stosownie do jego postępowania, według owoców jego uczynków.

Nie zostawię was sierotami - 3 VI 2012

30 Maj 2012
ks. Bogdan Długosz SJ

Niedziela Trójcy Przenajświętszej

Ewangelia: Mt 28, 16-20

Bóg objawia się w historii świata. Najpierw jako Bóg Jahwe zawiera przymierze z Narodem Wybranym, a następnie przez wieki przygotowuje Izrael do przyjścia Mesjasza, w którym objawia całą swoją pełnię.

Duch radości, pokoju i pojednania - 27 V 2012

25 Maj 2012
ks. Tadeusz Hajduk SJ

Zesłanie Ducha Świętego

Ewangelia: J 20, 19-23

Zmartwychwstały Jezus staje przed grupą swoich uczniów, którzy są zamknięci w Wieczerniku. Są oni ogarnięci strachem przed spodziewanymi represjami ze strony tych, którzy parę dni wcześniej skazali ich Mistrza na śmierć.

Strony