Modlitwa

 

Przejść przez ucho igielne - 14 X 2012

12 paź 2012
ks. Artur Wenner SJ

28. Niedziela zwykła

Ewangelia: Mk 10, 17-30

Logika ewangeliczna, którą Jezus roztacza przed swymi uczniami, diametralnie przekracza logikę starotestamentalną. Jej nowość polega na przejściu od mentalności zarabiania sobie na życie wieczne przez dobre uczynki i bycie „w porządku” do życia w perspektywie daru.

Modlitwa różańcowa raduje niebo i ziemię

04 paź 2012
ks. Stanisław Groń SJ

Dzieło zbawcze dokonane przez Jezusa jest rdzeniem Objawienia; to z niego Kościół czerpie swą moc. Prowadząc życie wiary, zanurzamy się w tamtych wydarzeniach. Wiemy, że szczególnie ożywia je modlitwa, a różańcowa modlitwa wpisuje się doskonale w przeżywanie treści zbawczych, przekazanych nam w Piśmie Świętym i przez Tradycję Kościoła. Różaniec jest więc w pewnym sensie jakby streszczeniem całej Ewangelii. Modląc się nim - rozważając zbawcze wydarzenia i kontemplując je - jesteś-my przy Jezusie i Maryi i wówczas wylewa się obficie na nas łaska zbawcza.

Jak statek

02 paź 2012
św. Hipolit

W kwadratowym polu widzimy symbolicznie przedstawioną łódź – będącą obrazem Kościoła, unoszącą się na falach zaledwie graficznie zaznaczonych. Jej masztem jest krzyż z żaglami, na których widoczny jest, jakby w ruchu, triagram Chrystusa – IHS. Tłem dla żagli jest słońce, które w powiązaniu z triagramem symbolizuje Eucharystię.

Na początku było inaczej - 7 X 2012

01 paź 2012
ks. Bogdan Długosz SJ

27. Niedziela zwykła

Ewangelia: Mk 10, 2-16

Czy wolno mężowi oddalić żonę? – zapytali faryzeusze Jezusa. Celem takiego pytania było wystawienie Jezusa na próbę, zmuszenie Go do opowiedzenia się po stronie jednej ze szkół rabinistycznych i zajęcie stanowiska w toczącej się dyskusji dotyczącej powodów, które usprawiedliwiałyby oddalenie żony.

Nie sądźcie... - 30 IX 2012

27 wrz 2012
ks. Dariusz Wiśniewski SJ

26. Niedziela zwykła

Ewangelia: Mk 9, 38-48

W dzisiejszej Ewangelii Jezus mówi o dwóch różnych zagrożeniach, które mogą mieć wspólną przyczynę: zazdrość o sukcesy bliźnich działających w imię Jezusa oraz przyczynianie się do zgorszenia innych.

Pokłosie Kongresu Eucharystycznego

18 wrz 2012
ks. Jan Konior SJ

Komunia z Chrystusem oraz między nami – to hasło zakończonego 17 czerwca br. Kongresu Eucharystycznego w Dublinie. Jest on bezcenną okazją, aby podkreślić centralne miejsce Eucharystii w życiu Kościoła – powiedział Benedykt XVI na środowej audiencji 13 czerwca.

Msza święta indywidualistyczna

18 wrz 2012
ks. Jacek Poznański SJ

Msza święta dla wielu z tych, którzy uczestniczą w niej w niedzielę, jest nieraz jedyną formą modlitwy, jaką praktykują. Dla innych – drugą, obok mniej lub bardziej systematycznej modlitwy osobistej. Natomiast dla pewnej grupy osób, które więcej się modlą, Eucharystia stanowi najistotniejszy punkt ich duchowego życia.

Jak być pierwszym? - 23 IX 2012

18 wrz 2012
ks. Tadeusz Hajduk SJ

25. Niedziela zwykła

Ewangelia: Mk 9, 30-37

Druga zapowiedź męki Jezusa następuje po Jego przemienieniu na górze Tabor oraz po cudownym uzdrowieniu epileptyka, a więc po wydarzeniach, w których uczniowie doświadczali Jezusa jako Boga mocnego. Zaraz po tym Jezus chowa się przed tłumami, bo pragnie pouczać swoich najbliższych uczniów, dając im tłumaczenie swojej męki. Jezus liczy, że przynajmniej oni to zrozumieją. Ale oni jednak nie rozumieli tych słów i bali się Go pytać.

Najważniejsze pytanie - 16 IX 2012

11 wrz 2012
ks. Stanisław Biel SJ

24. Niedziela zwykła

Ewangelia: Mk 8, 27-35

Słowo Boże zwykle przynosi wskazówki na życie. Dziś jednak stawia pytanie: Kim jest dla ciebie Jezus? To pytanie zadał najpierw Jezus swoim uczniom w Cezarei Filipowej. Zapytał o to pod koniec swojej publicznej działalności. Uczniowie byli z Nim już dłuższy czas. Byli świadkami Jego słów, życia, cudów a także wielu pytań o Jego tożsamość. I odpowiedzi – pozytywnych i negatywnych.

Drogocenny i życiodajny

05 wrz 2012
św. Teodor Studyta

O najcenniejszy darze krzyża! Podziwiajmy jego wspaniałość! Nie jest on jak drzewo rajskie, w którym zmieszane było dobro i zło, ale cały jest przepiękny i miły dla oczu i smaku.

Strony