Pokłosie Kongresu Eucharystycznego

18 wrz 2012
ks. Jan Konior SJ
 

Komunia z Chrystusem oraz między nami – to hasło zakończonego 17 czerwca br. Kongresu Eucharystycznego w Dublinie. Jest on bezcenną okazją, aby podkreślić centralne miejsce Eucharystii w życiu Kościoła – powiedział Benedykt XVI na środowej audiencji 13 czerwca.

W Kongresie wzięło udział 22,5 tys. katolików ze 102 krajów, w tym 7 tys. spoza Irlandii. Msza św. na hipodromie w Dublinie zgromadziła 40 kardynałów. Przewodniczył jej legat papieski, kard. Marc Ouellet, prefekt Kongregacji ds. Biskupów. Patronami spotkania byli trzej święci: św. Kolumban – znany przede wszystkim ze swojej misyjnej działalności, założyciel monasterów we Francji i Szwajcarii, św. Mary MacKillop – założycielka Zgromadzenia Sióstr św. Jozefa, troszcząca się o edukację ubogich dziewcząt, i bł. Margaret Ball – znana z umiłowania Eucharystii, często więziona za to, iż umożliwiała sprawowanie Mszy św. w swoim domu.

Czym był jubileuszowy 50. Kongres Eucharystyczny dla nas?

Międzynarodowe Kongresy Eucharystyczne organizowane są przez Stolicę Apostolską od XIX wieku co cztery lata. Poprzedni odbył się w 2008 r. w Quebeku w Kanadzie. Irlandia była już organizatorem tego typu kongresu w 1932 r. Jubileuszowy 50. Kongres był wyzwaniem dla Kościoła powszechnego, szczególnie Kościoła w Irlandii, ale również dla Polaków, co podkreślił bp Andrzej Dziuba, ordynariusz łowicki, delegat KEP na kongres. Irlandia, która stała się dla wielu naszych rodaków miejscem pracy, a nawet życia, woła wszystkich nas ku Eucharystii powiedział biskup. Kongres Eucharystyczny wskazał, że Chrystus Eucharystyczny dotyka i obejmuje każdą rzeczywistość życia ludzi wierzących, a Bóg swoją miłością otacza każdego. Spotkanie przyczyniło się do ożywienia życia religijnego i eucharystycznego oraz do wzajemnego pojednania w Irlandii i w Kościele powszechnym.

Szczególny wysiłek w przygotowanie kongresu włożyli biskupi irlandzcy, intensyfikując prace w parafiach przez specjalne katechezy i spotkania. Kościół w Irlandii doświadczył wielkiego upokorzenia ze strony osób konsekrowanych (m.in. pedofilia, homoseksualizm księży i zakonników), ponosząc trudne do oszacowania straty moralne i psychiczne (porzucenia wiary i odejścia z Kościoła), które do dzisiaj bardzo mocno dają o sobie znać w społeczeństwie irlandzkim, oraz płacąc za nie ogromną cenę materialną. Przed ołtarzem odsłonięto Kamień Uzdrowienia z modlitwą jednej z ofiar księży pedofilów, którą odczytała młoda kobieta.

Kardynał Ouellet przypomniał i uświadomił nam, jak bezcenny i niezgłębiony jest dar Świętej Eucharystii. Dodał, że Bóg zasługuje na większą adorację i wdzięczność za ten dar miłości.

Metropolita Dublina abp Diarmuid Martin przypomniał, że czas kongresu łączy się z 50. rocznicą otwarcia Soboru Watykańskiego II, który był ważnym wydarzeniem w życiu Kościoła. Kardynał Ouellet jako teolog i legat papieski, nawiązując do tego historycznego faktu, powiedział, że wypracowana wizja Kościoła jako wspólnoty jest głównym osiągnięciem Vaticanum II oraz odpowiedzią ojców soborowych, aby uaktualnić nauczanie Kościoła i przywrócić jedność wszystkich chrześcijan. Jak zauważył, soborowa koncepcja Kościoła nie tylko nie została w pełni odkryta, ale wymaga odczytania Soboru w jedności z całą Tradycją Kościoła, o co tak bardzo, już po swoim wyborze, zabiegał Benedykt XVI. Szwajcarski teolog kard. Kurt Koch, przewodniczący watykańskiej dykasterii ds. ekumenizmu, mówił o eklezjologii wspólnoty w perspektywie ekumenicznej. Ukazał Kościół jako modlące się zgromadzenie wiernych. Zaznaczył, że dla katolików podstawą ekumenizmu jest chrzest, który włącza do Kościoła, a jego ostatecznym wypełnieniem wspólny udział w Eucharystii.

Na uwagę zasługują słowa homilii prawosławnego metropolity Hilariona, przewodniczącego Wydziału Zewnętrznych Kontaktów Kościelnych Patriarchatu Moskiewskiego, który powiedział, że jedną z przyczyn kryzysu wiary, jaki dotknął chrześcijańską Europę, jest zmiana w postrzeganiu sakramentów Kościoła i jego prawdziwej natury. Zauważył, że w postchrześcijańskiej Europie chrześcijanie utracili smak, który w historii Europy był pozytywnym impulsem dla tworzenia kultury europejskiej.

Ks. Tomasz Morris, członek Międzynarodowej Komisji Teologicznej, przypomniał słowa Benedykta XVI z encykliki Deus caritas est, że wiara chrześcijańska jest miłością bliźniego, bo jest spotkaniem z Jezusem Chrystusem. Wskazał na przyszłość wiary ludzi świeckich i ruchów kościelnych, które mogą wnieść istotny wkład w nową ewangelizację.

Kongres ukazał ponownie znaczenie Eucharystii, jak również wynikającą stąd jedność pomiędzy braćmi rozłączonymi. W pierwszym tysiącleciu Kościół był jednością, w drugim doszedł czas rozbicia i schizm, prawosławie, Marcin Luter, anglikanie; natomiast trzecie tysiąclecie powinno być czasem ponownego odkrycia i powrotu do upragnionej jedności, bowiem w niej jest siła, radość i miłość.

Miasto Cebu na Filipinach będzie za 4 lata miejscem 51. Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego. Filipiny już po raz drugi będą gospodarzem MKE. Pierwszy raz – w 1937 r. – odbył się tam 33. MKE pod hasłem Apostolat eucharystyczny na misjach.

 

Warto odwiedzić