Refleksja modlitewna

 

Tajemniczy i piękny, wspaniały Duch Święty!

26 Maj 2017
Marianna Ruks

Gdyby zapytać chrześcijan w Polsce, kim jest Duch Święty, większość z nich odpowiedziałaby zapewne, że to Trzecia Osoba Trójcy Świętej, której symbolem jest gołębica. I to by było na tyle. A przecież to tak bardzo ograniczające Jego rolę w naszej religii. Duch Święty, zwany Pocieszycielem albo Rzecznikiem u Ojca, przenika wspólnotę Kościoła, działa w jej wnętrzu po to, aby prowadzić Lud Boży ku zbawieniu w Jezusie Chrystusie.

On nas nazwał „przyjaciółmi”

09 kwi 2017
ks. Jakub Kołacz SJ

Duchowe nieszczęście naszego świata przejawia się między innymi w tym, że gdzieś zapodzialiśmy pierwotny zapał rodzący się z fascynacji Jezusem i Jego nauką.

Będą was prześladować

04 kwi 2017
Ojciec Jerzy

Czasy ostateczne, w których już żyjemy, Apokalipsa porównuje do wędrówki Izraelitów do Ziemi Obiecanej. Niełatwo było im nie tylko dotrzeć do tej ziemi, ale nawet wyruszyć.

Źródło wszelkiej pociechy

11 mar 2017
s. Bożena Maria Hanusiak

Serce Jezusa, to tryskające źródło wszelkiej pociechy. Strapieni, doświadczani, uciemiężeni w drodze przez ziemię, wciąż potrzebujemy czerpać z tego źródła, aby mieć siłę w drodze.

Kochać tak, jak chce Jezus

11 mar 2017
Ojciec Jerzy

Miłujcie waszych nieprzyjaciół; dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą; błogosławcie tym, którzy was przeklinają, i módlcie się za tych, którzy was oczerniają. Łk 6, 27-28

Boże miłosierdzie w ignacjańskich tajemnicach życia Jezusa

10 gru 2016
ks. Jacek Poznański SJ

Święty Ignacy z Loyoli rzadko używał terminu „miłosierdzie Boże”, lecz miał mocne odczucie i świadomość istnienia tej cechy Boga (zob. np. ĆD 61, 71, 237).

Starość i śmierć Dawida

08 paź 2016
ks. Stanisław Łucarz SJ

Kiedy zbliżył się czas śmierci Dawida, wtedy rozkazał swemu synowi, Salomonowi, mówiąc: „Ja wyruszam w drogę przeznaczoną ludziom na całej ziemi. Ty zaś bądź mocny i okaż się mężem! Będziesz strzegł zarządzeń Pana, Boga twego, aby iść za Jego wskazaniami, przestrzegać Jego praw, poleceń i nakazów”. 1 Krl 2, 1-3

Chrystus Bolesny i mistyka średniowieczna

14 wrz 2016
Maria Szcześniak

Umęczone ciało Zbawiciela nie pozwala przejść obojętnie. Rzeźba z warszawskiego Muzeum Narodowego do dziś krzyczy o ofierze Boga-Człowieka.

Maryja - wielki znak zbawienia

14 sie 2016
ks. Zygmunt Kwiatkowski SJ

Księga Apokalipsy mówi, że słońce, księżyc, gwiazdy związane są ze „znakiem Maryi”, czyli z Jej osobą i Jej misją; posiadają wymiary kosmiczne, tak jak Jej Syn, Jezus, otrzymał od Ojca zbawczą misję w stosunku do całego świata.

Natura miłości

24 lip 2016
Doroteusz z Gazy (VI w.)

(…) Wszyscy wedle własnych sił starajcie się jednoczyć nawzajem, o ile bowiem jesteśmy zjednoczeni z bliźnim, o tyle też jesteśmy zjednoczeni z Bogiem.

Strony