Intencje AM

 

Wyjaśnienie papieskich intencji AM - lipiec 2006

01 lip 2006
ks. Ryszard Machnik SJ

Ogólna na lipiec:

Aby wszyscy więźniowie, a zwłaszcza ludzie młodzi, otrzymali niezbędną pomoc społeczeństwa i zdołali nadać nowy sens swemu życiu.

Papieskie intencje ogólne na rok 2006

30 gru 2005
Redakcja

STYCZEŃ
Aby dążenie chrześcijan do pełnej jedności przyczyniało się do pojednania i pokoju między wszystkimi narodami świata.

LUTY
Aby wspólnota międzynarodowa coraz lepiej uświadamiała sobie, że jej obowiązkiem jest jak najszybciej położyć kres handlowi ludźmi.

Papieskie intencje misyjne na rok 2006

29 gru 2005
Redakcja

STYCZEŃ
Aby chrześcijanie potrafili odnosić się do migrantów z szacunkiem i miłością, rozpoznając w każdej osobie obraz Boga.

LUTY
Aby wierni świeccy w krajach misyjnych odczuwali potrzebę służenia własnemu krajowi również poprzez coraz większe zaangażowanie się w życie polityczne i społeczne.

Papieskie intencje ogólne na rok 2005

30 gru 2004
Redakcja

STYCZEŃ
Za wszystkich, którzy działają na Bliskim Wschodzie, aby z coraz większym zaangażowaniem dążyli do osiągnięcia pokoju.

LUTY
Za chorych, aby otaczano ich troską i opieką lekarską odpowiadającą ich ludzkiej godności.

Papieskie intencje misyjne na rok 2005

29 gru 2004
Redakcja

STYCZEŃ
Za kraje misyjne, aby wydały świętych i wielkodusznych apostołów, gotowych głosić wszystkim Ewangelię Chrystusa.

LUTY
Za misjonarzy i misjonarki, aby coraz bardziej sobie uświadamiali, że jedynie dzięki żarliwej miłości do Chrystusa można skutecznie przekazywać Ewangelię.

Papieskie intencje ogólne na rok 2004

30 gru 2003
Redakcja

STYCZEŃ
Aby ludzie czuli się członkami jednej rodziny Bożej i by ustały pomiędzy nimi wojny, niesprawiedliwość i dyskryminacja.

LUTY
Aby pokojowe współżycie między chrześcijanami, żydami i muzułmanami w Ziemi Świętej stało się rzeczywistością.

Papieskie intencje misyjne na rok 2004

29 gru 2003
Redakcja

STYCZEŃ
Aby Kościoły misyjne prowadziły formację współpracowników duszpasterskich.

LUTY
Aby w Oceanii zatroszczono się o powołania kapłańskie i zakonne w służbie ewangelizacji w Kościołach lokalnych.

Papieskie intencje ogólne na rok 2003

03 gru 2002
Redakcja

STYCZEŃ
Za wspólnoty chrześcijańskie, aby w tym szczególnym momencie dziejów z coraz większą gotowością przyjmowały wezwanie Pana, by być solą ziemi i światłem świata (por. Mt 5,13-14).

LUTY
Za każdego chrześcijanina, aby uświadamiając sobie niepokojącą sytuację narodów, które wciąż jeszcze cierpią głód i pragnienie, poczuwał się do coraz większej solidarności z braćmi.

Papieskie intencje misyjne na rok 2003

02 gru 2002
Redakcja

STYCZEŃ
Za wspólnoty chrześcijańskie w Chinach, aby posłuszne Bożemu słowu, umacniały wzajemne więzi i coraz owocniej ze sobą współpracowały w dziele głoszenia Dobrej Nowiny.

LUTY
Za Kościół w Malezji, Singapurze i Brunei, aby pozostając otwarty na dialog z wyznawcami innych religii, nie zaniedbywał powierzonej mu misji ewangelizacji.

Papieskie intencje ogólne na rok 2002

02 gru 2001
Redakcja

STYCZEŃ
Aby chrześcijanie jeszcze gorliwiej starali się głosić razem Jezusa Chrystusa, jedynego Zbawiciela świata.

LUTY
Aby szpitale katolickie wyróżniały się jako specjalistyczne ośrodki walki z chorobami oraz jako miejsca szczególnie sprzyjające głoszeniu Ewangelii życia i szacunku dla człowieka.

Strony