Artykuły

 

Kościół jest domem i szkołą modlitwy

11 lip 2021
papież Franciszek

Na rolę Kościoła jako domu i szkoły modlitwy wskazał Ojciec Święty podczas audiencji ogólnej 14 kwietnia 2021 roku, transmitowanej z Biblioteki Pałacu Apostolskiego. W katechezie zwrócił uwagę, że pierwszymi nauczycielami modlitwy są zwykle rodzice i dziadkowie, potem w miarę wzrastania pojawiają się kolejni świadkowie i mistrzowie wskazujący drogę do owocnego spotykania z Bogiem. Doświadczenie modlitwy trzeba nieustannie pogłębiać. Służą temu również sytuacje kryzysowe i budzenie się z grzechu do nowego życia.

Orędzie na Dzień Dziadków i Osób Starszych

26 cze 2021
Papież Franciszek

Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych, decyzją papieża Franciszka począwszy od tego roku, będzie obchodzony w lipcu, w niedzielę, która przypada najbliżej liturgicznego wspomnienia dziadków Pana Jezusa – jak określa się św. Joachima i Annę, rodziców Maryi. W tym roku obchody te odbędą się 25 lipca 2021 pod hasłem: "Ja jestem z tobą przez wszystkie dni" (por. Mt 28, 20).

Moc jednego spojrzenia - refleksja na I piątek 2 VII 2021

26 cze 2021
o. Robert Więcek SJ

Gdy Jezus wychodził z Kafarnaum, ujrzał człowieka imieniem Mateusz, siedzącego w komorze celnej, i rzekł do niego: Pójdź za Mną! On wstał i poszedł za Nim. Gdy Jezus siedział w domu za stołem, przyszło wielu celników i grzeszników i siedzieli wraz z Jezusem i Jego uczniami.

Sługa Boży Robert Schuman (1886-1963) - katolicki polityk ojcem Europy

26 cze 2021
ks. Marek Wójtowicz SJ

Na pytanie: czy polityk może być świętym? pewnie wielu z nas odpowie, że to niemożliwe. Nie zapominajmy, że każdy chrześcijanin, uczeń Jezusa, jest powołany do świętości, pełniąc różne zawody i funkcje społeczne. Wybitny niemiecki polityk Konrad Adenauer, przyjaciel Roberta Schumana, zaświadczył o nim: To święty człowiek. Jeden z francuskich socjalistów, widząc, że Robert Schuman pełniący funkcje ministra, a potem premiera, codziennie uczestniczy we Mszy św. w Paryżu, zaliczał go, razem z włoskim politykiem Alcide de Gasperi, do grupy trzymającej z Watykanem.

Na wskroś Boskie i ludzkie

26 cze 2021
ks. Robert Więcek SJ

By zobaczyć Serce Boże w Bazylice Serca Jezusa w Krakowie, trzeba unieść głowę. Figura, która znajduje się w prezbiterium, „wymaga” uklęknięcia, i to jest najlepszy punkt widokowy, by zobaczyć wyciągnięte ramiona Pana Jezusa i Jego bijące dla nas Serce. A gdy oddalimy się nieco w kierunku głównej nawy (idąc tyłem), to przed naszymi oczami otworzy się widok przepięknej mozaiki w apsydzie prezbiterium tuż nad wspomnianą figurą. Przedstawia ona triumf Serca Bożego.

Serce Jezusa dobroci i miłości pełne

10 cze 2021
ks. Jerzy Sermak SJ

Rozważanie na pierwszy piątek czerwca 2021 roku.

Ołtarz główny w Bazylice Serca Jezusa w Krakowie

10 cze 2021
ks. Stanisław Groń SJ

Projektodawcą jezuickiego kościoła Serca Jezusa w Krakowie przy ul. Kopernika 26 był utalentowany młody polski architekt Franciszek Mączyński (1874-1947). On także w 1914 r. zaprojektował obecny ołtarz główny, nawiązujący stylem do włoskiego neorenesansu. Wykonali go: Karol Hukan i Jan Bukowski, a mozaiki – w ciągu jednego roku (1918-1919) - ułożył w nim jezuicki brat zakony Wojciech Pieczonka.

Najświętsze Serca Jezusa w otoczeniu jezuickich świętych

10 cze 2021
ks. Stanisław Groń SJ

W zakrystii jezuickiej bazyliki Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie przy ul. Kopernika 26 znajduje się późnobarokowy, olejny obraz, który pochodzi z XVIII wieku i ma kształt pionowego prostokąta o wymiarach 350 x 198 cm. Znajdował się on w latach 1871-1912 w głównym ołtarzu pierwotnej kaplicy Najświętszego Serca Jezusa przy ulicy Kopernika. Przed tym obrazem 26 lipca 1881 roku przyjął święcenia kapłańskie z rąk bp. Albina Dunajewskiego jezuita, późniejszy misjonarz wśród trędowatych na Madagaskarze, bł. o. Jan Beyzym. Obraz ten można nazwać adoracją Serca Zbawiciela przez świętych jezuickich.

Wytrwałość w modlitwie

09 cze 2021

Modlitwa „nie stoi w sprzeczności z codzienną pracą, nie przeczy wielu drobnym obowiązkom i spotkaniom, ale jest miejscem, gdzie każde działanie znajduje swój sens, swoją rację i swój pokój” – powiedział (9. VI. 2021 r.) papież Franciszek podczas audiencji ogólnej na dziedzińcu św. Damazego Pałacu Apostolskiego. Ojciec Święty w swej katechezie poruszył kwestię wytrwałości w modlitwie.

Papież o Trójcy Świętej

30 Maj 2021
Papież Franciszek

Ojciec Święty w rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański (30. V. 2021) mówił, że: chociaż Bóg jest jeden, to jednak jest w trzech osobach, różniących się między sobą. Wskazał, że znajdujemy tę tajemnicę zawartą w owym wyrażeniu św. Jana, które podsumowuje całe Objawienie: „Bóg jest miłością” (1 J 4, 8. 16). „Miłość, jest bowiem zasadniczo darem z siebie, a w swej pierwotnej i nieskończonej rzeczywistości to Ojciec daje siebie, rodząc Syna, który z kolei oddaje siebie Ojcu, a ich wzajemna miłość jest Duchem Świętym, więzią ich jedności” – powiedział papież.

Strony