Święci i błogosławieni

 

Odważna karmelitanka - Święta Maria Maravillas od Jezusa

12 kwi 2022
ks. Marek Wójtowicz SJ

W Polsce wciąż mało znana jest postać hiszpańskiej karmelitanki bosej, św. Marii Maravillas od Jezusa (1891-1974), której duchowość jest ściśle związana z kultem Najświętszego Serca Jezusa i praktyką wynagradzania Panu Jezusowi zniewag i niewdzięczności, jakich wciąż doświadcza na całym świecie ze strony tak wielu ludzi. Maravillas, której imię pochodzi od sanktuarium Matki Bożej od Cudów, urodziła się w Rzymie w rodzinie arystokratycznej.

Ignacy Loyola – ayudar las almas

12 kwi 2022
ks. Robert Więcek SJ

Pamiętamy, że celem żywota jest osiągnąć życie wieczne. Oczywiście zostawiamy z boku wszelkie teorie samozbawienia czy wysłużenia sobie tegoż daru. Zbawienie jest łaską – wyrazem miłości Boga do stworzenia.

Kraków miejscem żarliwej posługi chorym Służebnicy Bożej Rozalii Celakówny

06 kwi 2022
ks. Stanisław Groń SJ

O, mój Jezu, nigdy Cię nie przestanę wielbić i dziękować Ci, żeś mnie przeprowadził przez tę drogę! Nauczyłeś mnie, że w ciężkich chwilach, w tym strasznym opuszczeniu od wszystkich, mam szukać schronienia w ramionach Twego krzyża, a siłę czerpać z Twego Boskiego Serca ukrytego w Najświętszej Eucharystii, pałającego ogniem miłości ku duszom ludzkim, a zwłaszcza ku tym, którzy Ci się starają odwzajemnić miłością.

Nowy Doktor Kościoła - Święty Ireneusz obrońcą wiary i jedności Kościoła

20 mar 2022
ks. Marek Wojtowicz SJ

Dnia 21 stycznia 2022 roku papież Franciszek nadał św. Ireneuszowi tytuł doktora Kościoła. W wydanym z tej okazji dekrecie napisał: Św. Ireneusz z Lyonu, który przybył ze Wschodu, pełnił swoją posługę biskupią na Zachodzie: był duchowym i teologicznym pomostem między chrześcijanami Wschodu i Zachodu.

Ignacy Loyola - agere contra

20 mar 2022
ks. Robert Więcek SJ

Według tej zasady św. Ignacego Loyoli należy nie tyle biernie bronić się przed pokusą, co zaatakować ją działaniem zupełnie przeciwnym. Nie chodzi o (nad)aktywność. Bardziej kładzie nacisk na zjednoczenie z Jezusem, posłuszeństwo Jemu niż na zewnętrzną dosadność pokuty i umartwienia. Agere (działanie) ma wypływać ze źródła, którym jest bycie w zjednoczeniu z Panem.

Uroczystości w kościele del Gesù w Rzymie

13 mar 2022
Redakcja

Papież Franciszek uczestniczył we Mszy celebrowanej w rzymskim Kościele del Gesù (12 III 2022 o godz. 17:00) przez Generała Towarzystwa Jezusowego, o. Artura Sosę, z okazji 400-lecia kanonizacji św. Teresy z Avili, św. Ignacego z Loyoli, św. Franciszka Ksawerego, św. Filipa Nereusza oraz św. Izydora Oracza.

Święty Josemaría Escrivá

27 lut 2022
ks. Marek Wójtowicz SJ

Jakże bardzo inspirującym zajęciem jest poznawanie życiorysów świętych. W ich życiu Pan Bóg pokazuje nam, jak różnymi drogami dochodzą oni do zrealizowania zadań, do których zostali przez Niego powołani. W tę niepowtarzalną logikę Bożej łaski wpisuje się założyciel Opus Dei, bł. Josemaría Escrivá.

Ignacy Loyola – eucharystyczny

15 lut 2022
ks. Robert Więcek SJ

Święty Ignacy Loyola w Manresie przystępuje do Komunii co niedzielę. Czy budzi to w nas zdziwienie? W jego czasach należało to do rzadkości, budziło zdziwienie, a nawet podejrzenia.

Błogosławiony ks. Jan  Franciszek Macha

31 sty 2022
ks. Marek Wójtowicz SJ

Męczennik z miłości do pokrzywdzonych. 
20 listopada 2021 roku w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach odbyła się beatyfikacja ks. Jana Machy (1914-1942), męczennika ze Śląska.

Św. Józef i jego cztery sny

27 sty 2022
Papież Franciszek

Papież Franciszek podczas audiencji ogólnej w Watykanie (26 I 2022) kontynuował cykl katechez o św. Józefie. Podkreślił, że był on mężem, który śni. Franciszek przypomniał, że sen symbolizuje życie duchowe człowieka, chociaż w każdym z nas są też głosy naszych lęków, minionych doświadczeń, nadziei. Jest też głos złego, który chce nas zwieść i zmylić. W tym kontekście papież podkreślił znaczenie umiejętności rozpoznania głosu Boga, które dokonuje się w milczeniu.

Strony