Papież Franciszek naucza

 

Duchowość ludowa

01 lip 2014
Papież Franciszek

Drodzy Członkowie Apostolstwa Modlitwy! Od kilku miesięcy proszę Was, abyście indywidualnie i na spotkaniach wspólnotowych naszych ognisk apostolskich czytali wybrane fragmenty z adhortacji Evangelii gaudium, modlili się i dzielili Waszymi przemyśleniami.

Modlitwa pięciu palców według papieża Franciszka

01 lip 2014
Papież Franciszek

1. Kciuk jest palcem, który jest najbliżej ciebie. Zacznij więc modlitwę, modląc się za tych, którzy są ci najbliżsi. Są to osoby, które najłatwiej sobie przypomnieć. Modlić się za tych, których kochamy, to słodki obowiązek.

Wszyscy jesteśmy wezwani

24 cze 2014
Papież Franciszek

Drodzy Członkowie Apostolstwa Modlitwy, papież Franciszek w adhortacji Evangelii gaudium poucza, że przekazywanie wiary nie będzie skuteczne, o ile nie będzie napełnione radością i nadzieją. Uczy także: Głoszenie Chrystusa oznacza ukazywanie, że wierzyć w Niego i iść za Nim jest nie tylko rzeczą prawdziwą i sprawiedliwą, ale także piękną, zdolną napełnić życie nowym blaskiem i głęboką radością, nawet pośród trudnych doświadczeń (EG 167).

Jesteśmy w tej samej łodzi

14 Maj 2014
Papież Franciszek

Drodzy Członkowie Apostolstwa Modlitwy! Już kolejny raz proszę Was o refleksję indywidualną i modlitwę we wszystkich wspólnotach Ognisk Apostolskich nad wybranymi tekstami adhortacji Evangelii gaudium papieża Franciszka.

Modlitwa Ruchów do Maryi ułożona przez Ojca św. Franciszka

14 Maj 2014
Papież Franciszek

Dziewico i Matko, Maryjo,

Ty, któraś pod tchnieniem Ducha Świętego
przyjęła Słowo życia
w głębi Twej pokornej wiary,
całkowicie oddana Odwiecznemu,
pomóż nam wypowiedzieć nasze «tak»
wobec pilnej potrzeby, jak nigdy dotąd naglącej,
by wszędzie rozległa się Dobra Nowina o Jezusie.

Wyzwania dla Kościoła XXI wieku

21 mar 2014
Papież Franciszek

Drodzy Członkowie Apostolstwa Modlitwy! Najnowszy papieski dokument, adhortacja apostolska Evangelii Gaudium papieża Franciszka o głoszeniu Ewangelii we współczesnym świecie, zachęca nas, abyśmy zapoznali się z najważniejszymi wyzwaniami, przed którymi stoi Kościół XXI wieku. Niech wybrane poniższe teksty staną się podstawą do wspólnotowej i osobistej refleksji podczas spotkań Waszych ognisk AM. Ta refleksja niech ubogaci naszą modlitwę i posługę apostolską. (ks. Stanisław Groń SJ)

Święty Kościół

01 sty 2014
papież Franciszek

W Credo po wyznaniu Wierzę w jeden Kościół dodajemy przymiotnik „święty”. To znaczy stwierdzamy świętość Kościoła, która jest cechą obecną od samych początków w świadomości pierwszych chrześcijan. (...) W jakim sensie Kościół jest święty, skoro widzimy, że Kościół historyczny w swojej drodze poprzez wieki miał tyle trudności, problemów, chwil ciemnych? Jak może być święty Kościół tworzony przez istoty ludzkie, przez grzeszników, grzesznych mężczyzn i kobiety, kapłanów, zakonnice i zakonników, biskupów, kardynałów, papieża – grzesznika? Wszyscy grzeszni... Jak może być święty taki Kościół?

Akt zawierzenia Kościoła i świata Niepokalanemu Sercu Maryi

14 paź 2013
papież Franciszek

Akt zawierzenia Kościoła i świata Niepokalanemu Sercu Maryi został wypowiedziany przez Ojca Świętego Franciszka w dniu 13 X 2013 roku, w Watykanie.

Symbol Bożego Miłosierdzia

17 wrz 2013
papież Franciszek

Serce Jezusa jest w najwyższym stopniu symbolem miłosierdzia Bożego. (…) Jest to (…) symbol (...) prawdziwy, stanowiący centrum, źródło, z którego wypłynęło zbawienie dla całej ludzkości.

Adorować Pana

16 lip 2013
papież Franciszek, tłumaczenie: KAI

Pan jest jedyny, jest jedynym Bogiem naszego życia i zaprasza nas, byśmy ogołocili się z tak wielu bożków, a adorowali tylko Jego – mówił w homilii papież Franciszek 14 IV 2013 r. w Bazylice św. Pawła za Murami.

Strony