Papież Franciszek naucza

 

Posłuszni Duchowi Świętemu

14 Maj 2023
Papież Franciszek

 

Papież Franciszek zachęcił w rozważaniu (14.V. 2023) przed wielkanocną modlitwą Regina Caeli do posłuszeństwa Duchowi Świętemu i wrażliwości na Jego obecność.

Papież Franciszek – jak zrozumieć Biblię?

24 kwi 2023
vatican.va

Papież Franciszek w 2019 roku ustanowił Niedzielę Słowa Bożego, aby podkreślić, jaką wagę dla wierzących w ich rozwoju duchowym ma lektura Pisma Świętego.

Papieska zachęta do codziennego rachunku sumienia

24 kwi 2023
Papież Franciszek

Do praktykowania co wieczór rachunku sumienia zachęcił papież Franciszek w rozważaniu (23 IV 2023)  poprzedzającym modlitwę „Regina Caeli”. Odmówił ją z wiernymi zgromadzonymi na placu św. Piotra w Watykanie.

Papież Franciszek w Niedzielę Palmową

03 kwi 2023
Papież Franciszek

Odrzuceni i wykluczeni są żywymi ikonami Chrystusa, przypominają nam o Jego szalonej miłości – powiedział papież podczas Mszy św., której przewodniczył (2 IV 2023) w Niedzielę Palmową Męki Pańskiej  na placu św. Piotra w Watykanie.

Kościół jest dziełem Ducha Świętego

26 lut 2023
Papież Franciszek

Pierwsze kroki Kościoła w świecie wyznaczała modlitwa. Pisma apostolskie i wspaniały opis Dziejów Apostolskich dają nam obraz Kościoła w drodze, Kościoła aktywnego, który w spotkaniach modlitewnych odnajduje jednakże fundament i bodziec do działania misyjnego.

Realizować misję Chrystusa 

22 lut 2023
Papież Franciszek

Papież Franciszek podczas audiencji ogólnej (22 II 2023) kontynuował cykl katechez na temat pasji ewangelizacyjnej powiedział: „Wszystko w Kościele musi być zgodne z wymogami głoszenia Ewangelii; nie z opiniami konserwatystów czy postępowców, ale z tym, aby Jezus docierał do życia ludzi. Dlatego każdy wybór, każde zastosowanie, każda struktura i tradycja mają być oceniane o tyle, o ile sprzyjają głoszeniu Chrystusa ”.

Pasja ewangelizowania 

15 lut 2023
Papież Franciszek

Papież Franciszek podczas audiencji ogólnej (15 II 2023) mówił o konieczności przebywania z Bogiem, stawania się darem, będąc gotowymi do ofiar i działania wspólnotowego jako przymiotach ewangelizowania i gorliwości apostolskiej.

Papież Franciszek pielgrzymem pojednania

05 lut 2023

Przemówienie papieża Franciszka podczas spotkania  z przedstawicielami władz, społeczeństwa obywatelskiego i korpusu dyplomatycznego w stolicy Sudanu Południowego – Dżubie (3 II 2023).

Papież Franciszek w Sudanie Południowym

05 lut 2023

Po trzydniowej apostolskiej podróży w Demokratycznej Republice Konga papież Franciszek odleciał do Sudanu Południowego samolotem A-359 włoskich linii lotniczych ITA Airways z lotniska Nidjili w Kinszasie. Przyleciał do stolicy kraju, Dżuby w piątek (03 II 2023). Mottem wizyty w Sudanie Południowym są słowa: „Proszę, aby wszyscy byli jedno”.

Jezus nauczycielem przepowiadania 

31 sty 2023

Do uczenia się od Jezusa przepowiadania Ewangelii, przekazując jej radość, wyzwolenie, światło, uzdrowienie i zadziwienie zachęcił  wiernych Ojciec Święty Franciszek podczas audiencji ogólnej (25 I 2023). W swej katechezie papież ukazał Pana Jezusa jako nauczyciela przepowiadania.

Strony