Papież Franciszek naucza

 

Jezus jest ukrytym skarbem i drogocenną perłą

26 lip 2020
Papież Franciszek

Ewangelia tej niedzieli (26 lipca 2020 roku, por. Mt 13, 44-52) odpowiada ostatnim wersetom rozdziału, który Mateusz poświęca przypowieściom o królestwie niebieskim. Fragment ten obejmuje trzy przypowieści ledwie zarysowane i bardzo krótkie: o skarbie ukrytym w roli, o cennej perle i o sieci zarzuconej w morze.

Dobre nasienie i kąkol

19 lip 2020
Papież Franciszek

W dzisiejszej Ewangelii (Mt 13, 24-43) ponownie spotykamy Jezusa, zamierzającego mówić do tłumów w przypowieściach o królestwie Niebieskim. Zatrzymam się na pierwszej, o kąkolu, przez którą Jezus pozwala nam poznać cierpliwość Boga, otwierając nasze serca na nadzieję.

Starać się o mądrość serca

10 lip 2020
Papież Franciszek

Drodzy bracia i siostry, dzień dobry!

Czytany w dzisiejszą niedzielę (5. lipca 2020 roku, w XIV Niedzielę zwykłą „A”)  fragment Ewangelii (Mt 11, 25-30) dzieli się na trzy części: najpierw Jezus wznosi hymn błogosławieństwa i dziękczynienia do Ojca, ponieważ objawił ubogim i prostaczkom tajemnice królestwa niebieskiego; następnie, ukazuje wewnętrzną i wyjątkową relację między Nim a Ojcem; i wreszcie zachęca, by pójść do Niego i naśladować Go, żeby znaleźć ukojenie.

Ocierać łzy

18 cze 2020
Papież Franciszek

Podczas modlitwy czuwania na temat słów „Ocierać łzy” Papież Franciszek tak je skomentował:

W chwili smutku, cierpienia i choroby, w atmosferze lęku przed prześladowcami, w bólu po stracie bliskich każdy potrzebuje słowa pociechy.

Modlitwa za diakonów

31 Maj 2020
Papież Franciszek

Papież Franciszek w katedrze mediolańskiej na pytanie diakona: Jak my, stali diakoni, mamy ukazywać oblicze Kościoła pokornego, bezinteresownego i szczęśliwego? odpowiedział w następujący sposób.

Modlitwa i post łączy ludzi

14 Maj 2020
Papież Franciszek

Papież Franciszek wezwał cały Kościół, aby wszyscy dziś, tj. 14 maja 2020 roku, włączyli się do modlitwy, postu i praktyki uczynków miłosierdzia. Niech w tym towarzyszy nam intencja modlitewna o uwolnienie ludzkości od nieszczęścia, jakim jest pandemia koronawirusa. Jako członkowie Kościoła i Apostolstwa Modlitwy – Papieskiej Światowej Sieci Modlitwy, odpowiedzmy z hojnością serca na ten apel papieża tak, jak każdy z nas potrafi, indywidualnie czy we wspólnocie apostolskiej.

Krajowy Dyrektor Apostolstwa Modlitwy
ks. Stanisław Groń SJ

***

Uczestniczmy w maryjnym nabożeństwie

03 Maj 2020
Papież Franciszek

Drodzy Członkowie Apostolstwa Modlitwy! Rozpoczął się miesiąc poświęcony Matce Bożej. Pomimo pandemii nie rezygnujmy z tradycji nabożeństw maryjnych, lecz odkrywajmy je na nowo w rodzinnym gronie.

Homilia papieża i Franciszka i Regina Coeli w Święto Bożego Miłosierdzia

20 kwi 2020
Papież Franciszek

Do budowania lepszego świata, zachęcił papież Franciszek podczas Mszy św. spracowanej w rzymskim kościele Ducha Świętego in Sassia, w 20 rocznicę kanonizacji siostry Faustyny Kowalskiej. W tej świątyni, ustanowionej w 1993 roku przez Jana Pawła II ośrodkiem kultu Bożego Miłosierdzia papież zachęcił do okazywania miłosierdzia słabszym. 

Rozważanie papieża Franciszka na placu św. Piotra

06 kwi 2020
Papież Franciszek

Do przyjęcia Boga oraz wiary, która wyzwala ze strachu i daje nadzieję zachęcił papież przed nadzwyczajnym błogosławieństwem „Urbi et Orbi”, w piątek 27 marca 2020 roku. Ojciec Święty nawiązał do fragmentu Ewangelii mówiącego o uciszeniu przez Jezusa burzy na morzu (Mk 4, 35-41) i zauważył, że również dzisiaj wydaje się, iż zapadł wieczór, a wszystko ogarnięte jest pustką, która paraliżuje.

W imię Chrystusa prosimy: pojednajcie się z Bogiem

03 kwi 2020
Papież Franciszek

Papież Franciszek w Orędziu na tegoroczny Wielki Post zachęca do pojednania się z Bogiem i rozważania Tajemnicy Paschalnej. Hasłem Orędzia są słowa św. Pawła z 2 Kor 5, 20: W imię Chrystusa prosimy: pojednajcie się z Bogiem!

Strony