Człowiek i świat należą do Boga

23 paź 2023
Papież Franciszek
 

Prawdę o tym, że człowiek i świat należą do Boga przypomniał papież Franciszek w rozważaniu przed niedzielną modlitwą „Anioł Pański” (22 X 2023). Papież odniósł się do fragmentu Ewangelii (Mt 22, 15-21) zawierającego słowa Pana Jezusa: „Oddajcie cezarowi to, co należy do cezara, a Bogu to, co należy do Boga”.

Drodzy bracia i siostry, dzień dobry!

Ewangelia dzisiejszej Liturgii mówi nam, że niektórzy faryzeusze dołączają do zwolenników Heroda, żeby zastawić pułapkę na Jezusa. Zawsze starali się zastawić pułapkę. Przychodzą do Niego i pytają: „Czy wolno płacić podatek cezarowi, czy nie?” (Mt 22, 17). To podstęp: jeśli Jezus usankcjonuje podatek, postawi się po stronie władzy politycznej, która nie cieszy się poparciem ludzi, natomiast jeśli powie, żeby go nie płacić, może zostać oskarżony o bunt przeciwko imperium – prawdziwa pułapka. On jednak unika tej pułapki. Prosi ich, żeby pokazali Mu monetę z wizerunkiem Cezara i mówi: „Oddajcie cezarowi to, co należy do cezara, a Bogu to, co należy do Boga” (w. 21). Co oznaczają te słowa: Oddajcie cezarowi to, co należy do cezara, a Bogu to, co należy do Boga”, Co to oznacza?

Te słowa Jezusa weszły do powszechnego użycia, ale niekiedy były rozumiane niepoprawnie - lub przynajmniej redukcyjnie - do mówienia o relacji między Kościołem a państwem, między chrześcijanami a polityką. Często są one rozumiane jakby Jezus chciał oddzielić „cezara” i „Boga”, to znaczy to, co doczesne od rzeczywistości duchowej. Czasami również myślimy w ten sposób: wiara z jej praktykami to jedno, a życie codzienne to drugie. Ale tak nie można, jest to „schizofrenia”, tak jakby wiara nie miała nic wspólnego z konkretnym życiem, z wyzwaniami społeczeństwa, ze sprawiedliwością społeczną, z polityką i tak dalej.

W istocie Jezus chce nam pomóc umieścić zarówno „cezara” jak i „Boga” na ich właściwym miejscu. Do cezara - to znaczy do polityki, do instytucji obywatelskich, do procesów społecznych i gospodarczych - należy troska o porządek doczesny; a my, będąc zanurzeni w tej rzeczywistości, musimy oddać społeczeństwu to, co nam daje poprzez nasz wkład odpowiedzialnych obywateli, dbając o to, co zostało nam powierzone, promując prawo i sprawiedliwość w świecie pracy, uczciwie płacąc podatki, angażując się na rzecz dobra wspólnego i tak dalej. Jednocześnie jednak Jezus potwierdza fundamentalną rzeczywistość: że człowiek należy do Boga, cały człowiek i każda istota ludzka. Oznacza to, że nie należymy do żadnej ziemskiej rzeczywistości, do żadnego „cezara” tego świata. Należymy do Pana i nie możemy być niewolnikami żadnej władzy doczesnej. Na monecie znajduje się zatem wizerunek cesarza, ale Jezus przypomina nam, że w naszym życiu odciśnięty jest obraz Boga, którego nic i nikt nie może przesłonić. Do Cezara należą rzeczy tego świata, ale człowiek i sam świat należą do Boga: nie zapominajmy o tym!

Zrozummy zatem, że Jezus przywraca każdemu z nas naszą własną tożsamość: na monecie tego świata znajduje się wizerunek cezara, ale ty, ja, każdy z nas, jaki wizerunek nosisz w sobie? Kogo obrazem jesteś w swoim życiu? Postawmy to pytanie: jaki wizerunek noszę w sobie? Ty- kogo jesteś obrazem w swoim życiu? Czy pamiętamy, że należymy do Pana, czy też pozwalamy się kształtować logice świata i czynimy z pracy, polityki, pieniędzy naszych bożków, którym trzeba oddawać cześć?

Niech Najświętsza Dziewica pomoże nam rozpoznać i uszanować godność naszą i każdej istoty ludzkiej.

 

Przeczytaj także

Edyta Stein
ks. Jerzy Sermak SJ
ks. Jan Ożóg SJ
ks. Stanisław Łucarz SJ
ks. Robert Więcek SJ
ks. Stanisław Łucarz SJ
Papież Franciszek
Papież Franciszek

Warto odwiedzić