Trzydniówka – Świątynią Boga jesteśmy

30 sie 2021
ks. Stanisław Groń SJ
 

Przygotowanie do jubileusz stulecia konsekracji jezuickiego kościoła w Krakowie pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusa.

Drogie Siostry i Drodzy Bracia w Chrystusie Panu. Trzydniówce głoszonej w Bazylice Serca Jezusowego w Krakowie przy ul. Kopernika 26, w dniach od 25 do 28 maja 2021 roku, z okazji przygotowań do jubileuszu stulecia konsekracji tego kościoła, nadałem tytuł: Świątynią Boga jesteśmy. Nawiązuje on do słów św. Pawła z Pierwszego Listu do Koryntian: Apostoł napisał w nim: „Czyż nie wiecie, że jesteście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was? Jeżeli ktoś zniszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg. Świątynia Boga jest święta, a wy nią jesteście”. (1 Kor 3,16-17) Słuchając tej Trzydniówki, powinniśmy pamiętać, że Chrystus jest prawdziwą świątynią Boga, w której przebywa Jego chwała. Nie zapominajmy też i o tym, że każdy chrześcijan przez łaskę Bożą staje się również świątynią Ducha Świętego, żywym kamieniem, z którego jest budowany Kościół – Świątynia wierzących.

 

Przeczytaj także

Edyta Stein
ks. Jerzy Sermak SJ
ks. Jan Ożóg SJ
ks. Stanisław Łucarz SJ
ks. Robert Więcek SJ
ks. Stanisław Łucarz SJ
Papież Franciszek
Papież Franciszek

Warto odwiedzić