Wyjaśnienie papieskiej intencji AM - październik 2020

02 paź 2020
ks. Józef Polak SJ
 

Papieska intencja ewangelizacyjna na październik 2020:

Módlmy się, aby na mocy chrztu wierni świeccy, zwłaszcza kobiety, mieli większy udział w instytucjach odpowiedzialnych za Kościół.

W Watykanie pracuje coraz więcej kobiet. W roku 2019 stanowiły one już ponad jedną piątą personelu za Spiżową Bramą. Portal Vatican News, który podał tę informację przy okazji tegorocznego Dnia Kobiet, zauważył tendencję wzrostową, z 17% za pontyfikatu Benedykta XVI do 22% obecnie. Ktoś powie, że jak na współczesne rozumienie zasady parytetu zaledwie jedna piąta nie jest powodem do chluby. Tymczasem okazuje się, że rzeczywistość watykańska jest inna. Jeszcze 60 lat temu nie było tam żadnej kobiety na etacie. Zaczęło się to zmieniać dopiero w 1961 roku, gdy z inicjatywy pewnego kanadyjskiego prałata potajemnie zatrudniono kilka sióstr oblatek. Potajemnie, gdyż do roku 1967 od tych konsekrowanych celibatariuszek wymagano dyskrecji do tego stopnia, że nie mogły nikomu powiedzieć, gdzie pracują. Zmieniało się to powoli. Na przełomie wieków, w końcówce pontyfikatu Jana Pawła II, za Spiżową Bramą zatrudnionych było już 14% kobiet. Jak widać, liczba ta powoli rośnie.

 

 

Papież Franciszek, gdy rozpoczynał swój pontyfikat w 2013 roku, wyznał, że zarówno sprawa kobiet, jak i świeckich w Kościele, leży mu bardzo na sercu. Za jego rządów wyraźnie wzrosła (o 24%) liczba kobiet pracujących w Kurii Rzymskiej. Niewiele z nich jednak pełni tam funkcje kierownicze: jedna jest prefektem Sekretariatu ds. Gospodarczych Stolicy Apostolskiej, cztery kobiety są podsekretarzami Dykasterii ds. Świeckich, Rodziny i Życia, Sekcji ds. Stosunków z Państwami Sekretariatu Stanu oraz Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego. Od 2016 roku kobieta jest także dyrektorem Muzeów Watykańskich. Ponadto mężczyzna jest świeckim prefektem Dykasterii ds. Komunikacji.

Papież Franciszek wiele razy podkreślał, że świeccy znajdują się na pierwszej linii życia Kościoła. Trwając w zażyłości z Bogiem i umacniając się sakramentami, są w swoich środowiskach świadkami Ewangelii. Obecnie Ojciec Święty prosi nas o modlitwę, by świeccy, a zwłaszcza kobiety, mieli większy udział w instytucjach odpowiedzialnych za Kościół. Chodzi o perspektywę Kościoła powszechnego, Kościoła matki, która nie cofa się przed braniem odpowiedzialności, ale też nie boi się odpowiedzialności powierzać. Kobieta - mówił papież na pierwszej sesji Dykasterii ds. Świeckich, Rodziny i Życia - jest obrazem Kościoła matki. Kościół musi kobietom powierzać odpowiedzialne stanowiska, bez redukowania ich roli jedynie do podrzędnych funkcji.

 

Warto odwiedzić