Więcej niż prorok - 19 VI 2016

17 cze 2016
ks. Stanisław Biel SJ
 

12. Niedziela zwykła;
Ewangelia: Łk 9, 18-24

Jezus udał się z uczniami do wiosek pod Cezareą Filipową. Nie był tam znany, mógł więc spokojnie zająć się uczniami i poświęcić się nauczaniu. W tym miejscu przeprowadził szczególny sondaż dotyczący Jego tożsamości.

W odpowiedzi uczniowie przytaczają różne opinie krążące na temat Jezusa. Jedni uważają, że jest Janem Chrzcicielem, który głosił nadejście królestwa Bożego i sądu oraz wzywał do nawrócenia. Dokonywał rytualnego chrztu, który symbolizował oczyszczenie z grzechów. Został ścięty na rozkaz Heroda, jednak niektórzy jego zwolennicy uważali, że zmartwychwstał i jest tożsamy z Jezusem. Inni widzieli w Jezusie Eliasza jednego z największych proroków Starego Testamentu. Działał osiemset lat przed Chrystusem. W sposób bezkompromisowy walczył z fałszywymi bożkami i religiami. Tradycja żydowska głosiła, że powróci ponownie na ziemię, poprzedzając nadejście Mesjasza. Byli również ludzie, którzy widzieli w Jezusie po prostu proroka. W czasach biblijnych prorocy nie tyle przepowiadali odległą przyszłość, ile raczej przekazywali słowo Boga, które było osądem teraźniejszości.

Wydaje się, że Jezus nie był do końca usatysfakcjonowany obiegowymi opiniami. Opierały się one bowiem na intuicji i zewnętrznym poznaniu. Zadaje więc to samo pytanie swoim najbliższym towarzyszom. Pragnie, by uczniowie zwerbalizowali swoje osobiste doświadczenie Mistrza. Na pytanie odpowiada jedynie Piotr. Dzięki wierze i duchowej intuicji widzi w Jezusie Mesjasza i Syna Bożego. Według niego, Jezus nie był już jednym z proroków, ale oczekiwanym Zbawicielem. Jezus potwierdza, że pierwszy z Apostołów zrozumiał dogłębnie Jego osobę. Dodaje jednak, że owo zrozumienie nie jest osobistą zasługą ucznia ani wyrazem emocji bądź intuicji, ale działaniem szczególnej łaski Bożej: Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie (Mt 16, 17).

Jakie pytania stawiam (Panu Bogu, ludziom, życiu, sobie)? Który z wielkich proroków jest mi szczególnie bliski? Czego mnie uczy? Co inni sądzą (mówią) o mnie? Jak oceniam sam siebie? Kim jest dla mnie Jezus? Jaka zażyłość łączy mnie dziś z Nim?

 

Przeczytaj także

MAGIS 2016 team
ks. Stanisław Łucarz SJ
ks. Stanisław Łucarz SJ
ks. Stanisław Łucarz SJ
ks. Stanisław Łucarz SJ
ks. Stanisław Łucarz SJ
ks. Stanisław Łucarz SJ
ks. Stanisław Łucarz SJ
ks. Stanisław Łucarz SJ

Warto odwiedzić