Serce Maryi

03 Maj 2015
Bożena Hanusiak
 

Serce Maryi najściślej zjednoczone z Sercem Jezusa jest dla nas bramą do Niego. Gdy zawierzamy się Sercu naszej Matki, Ona nas przemienia i kształtuje, a także przyobleka w cnoty, abyśmy mogli wejść do „domu Boga”, którym jest Serce Jezusa.

Powierzając się Sercu Matki, stajemy się bliscy Sercu Pana. Otoczeni Jej miłością, stajemy się jakby bezbronni – otwarci na miłość Boga. Ona usuwa z nas wszelki opór, jaki nosimy w sobie jako synowie buntu. Niesie nam uzdrowienie z naszych ran, które sprawiają, że zamykamy się na Miłość.

Maryja przyobleka nas w swoją pokorę, abyśmy zachwycili się Tym, który jest cichy i pokornego Serca, oddając Mu panowanie nad sobą i całym naszym jestestwem. W Niepokalanym Sercu Matki dojrzewamy w miłości. Otwieramy się na dary Ducha i wydajemy owoc.

Serce Maryi jest naszym bezpiecznym schronieniem przed nawałnicą pokus i wszelkich ataków złego ducha. W Nim doświadczamy pokoju. Stajemy się wolni od zamętu, jaki nieprzyjaciel chce wprowadzić w nasze życie. Serce Matki leczy nas z chorób nieufności względem naszego Boga. Otuleni Jej czułą miłością odzyskujemy piękno dzieci Bożych, jakie stało się naszym udziałem w chwili chrztu świętego.

Spodobało się Bogu, aby prowadzić nas do siebie przez pośredników. Maryja jest naszą Pośredniczką w drodze do spotkania z miłością Jezusa. Pod krzyżem przyjęła posłannictwo, które w ostatniej godzinie wyznaczył Jej Syn: stała się naszą Matką. Najgoręcej pragnie otaczać nas miłością swego Serca i prowadzić do Jezusa. Nie musimy się lękać, że Ona nam Go przysłoni, bo to sam Jezus zaplanował taki porządek łaski: przez Matkę do Syna. Gdy zwracamy się do Maryi, Ona mówi o nas Panu. Gdy powierzamy się Jej Sercu, Ona zawierza nas Sercu Jezusa. Gdy wysławiamy Jej dobroć, Ona uwielbia Boga w naszym imieniu. Gdy okazujemy Jej miłość i przywiązanie, Ona wyprasza nam dar jeszcze większej miłości do Jezusa.

Nie bój się wziąć Maryi do siebie. Powierzaj się każdego dnia Jej Niepokalanemu Sercu. Zawierzaj Jej swoich bliskich. Bądź przed Nią jak maleńkie dziecko. Dziel z Nią radości i troski. Śpiewaj modlitwy i pieśni ku czci twej Matki. Wysławiaj Ją z całym stworzeniem! Ona otoczy cię taką miłością, że będziesz doświadczał radości i słodyczy nawet pośród cierpień. Całą istotą będziesz pragnął Boga. Oderwiesz się od każdego zła. Odrzucisz ciemność i zapragniesz żyć jak syn lub córka światłości.

Kochaj Maryję całym sercem i mocno wierz, że jesteś przez Nią kochany. Od chwili twego zaistnienia Ona otacza cię miłością! Masz jedyne i niepowtarzalne miejsce w Jej Sercu. Nie bój się. Twa Matka nigdy cię nie opuści. Nigdy się ciebie nie wyrzeknie. Nigdy cię o nic nie oskarży. Zawsze cię obroni. Ukoi twój ból. Ukaże ci drogę wyjścia z trudności. Wskaże ci miłość większą od każdej twej biedy – miłość, jaką płonie do ciebie Boskie Serce Jej Syna, Jezusa.

 

Warto odwiedzić