Litania do Imienia Maryi

12 wrz 2014
Redakcja
 

Kyrie eleison; Chryste eleison; Kyrie eleison
Chryste, usłysz nas; Chryste, wysłuchaj nas

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże
Duchu Święty, Boże
Święta Trójco, jedyny Boże

Święta Maryjo, módl się za nami
Maryjo, której Imię od wieków przez Boga jest wybrane
Maryjo, której Imię przybliżają starotestamentalne symbole i figury
Maryjo, której Imię znaczy: Bóg z rodzaju mego
Maryjo, której Imię wskazuje na królewską i macierzyńską godność
Maryjo, której Imię stało się źródłem wielorakich łask dla ludzkości
Maryjo, której Imię objawia światu wszechmoc i dobroć Bożą
Maryjo, której Imię zwiastuje grzesznikom Boże miłosierdzie
Maryjo, której Imię wielbi niebo, ziemia i całe stworzenie
Maryjo, której Imię przewyższa imiona patriarchów i proroków
Maryjo, której Imię jest świętsze od imion wszystkich Świętych
Maryjo, której Imię rodzice Joachim i Anna zawsze szanowali
Maryjo, której Imię Archanioł Gabriel z miłością pozdrowił
Maryjo, której Imię Święty Józef z pokorą wymawiał
Maryjo, której Imię wzbudziło radość w sercu krewnej Elżbiety
Maryjo, której Imię sam Jezus czcił i wysławiał
Maryjo, której Imię błogosławią ludzie dobrej woli
Maryjo, której Imię adorują w niebie aniołowie i święci
Maryjo, której Imię poraża złe moce i duchy piekielne
Maryjo, której Imię jest drogowskazem na ścieżkach zbawienia
Maryjo, której Imię umacnia wiarę wątpiących
Maryjo, której Imię przywraca nadzieję zrozpaczonym
Maryjo, której Imię uczy pięknej miłości i ofiarnej służby

Dla Imienia Maryi, przepuść nam Panie

Dla Imienia Maryi, wysłuchaj nas Panie 

Dla Imienia Maryi, zmiłuj się nad nami Panie

Dla Imienia Maryi, w chwilach pokus i załamań, ratuj nas Panie  
Dla Imienia Maryi, w chwilach niepowodzeń i porażek
Dla Imienia Maryi, w czasach cierpień i udręk
Dla Imienia Maryi, w stanach duchowych lenistwa i bezczynności
Dla Imienia Maryi, w okresach prób i doświadczeń
Dla Imienia Maryi, w każdym momencie życia naszego
Dla Imienia Maryi, w godzinie śmierci naszej

Dla Imienia Maryi, od nieposłuszeństwa natchnieniom i woli Bożej, zachowaj nas Panie
Dla Imienia Maryi, od marnotrawienia łaski Bożej
Dla Imienia Maryi, od lekceważenia łaski Bożej
Dla Imienia Maryi, od fałszywego pojmowania wolności
Dla Imienia Maryi, od wad, nałogów i złych skłonności
Dla Imienia Maryi, od pożądliwości ciała, oczu i pychy żywota
Dla Imienia Maryi, od wszelkiego zła i przeciwności losu 

Módl się za nami Maryjo, Matko Jezusa Chrystusa,
Abyśmy przez chwalę Twojego Imienia oddawali cześć samemu Bogu.

Módlmy się: Wszechmogący Boże, Panie nieba i ziemi, który wzywasz każdego człowieka po imieniu do realizacji wyznaczonego mu przez Ciebie powołania życiowego, spraw prosimy, aby Imię Maryi nie tylko było powszechnie czczone i szanowane na całej ziemi, ale także byśmy w tym Imieniu znajdowali zawsze siłę i oparcie oraz skuteczną pomoc w naszej doczesnej pielgrzymce do niebieskiej ojczyzny. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

Warto odwiedzić