Litania do Wszystkich Świętych i Błogosławionych Towarzystwa Jezusowego

31 paź 2013
Redakcja
 

W dniu 5. listopada jezuici obchodzą liturgiczne święto Wszystkich Świętych i Błogosławionych Towarzystwa Jezusowego, którzy zostali wyniesieni na przestrzeni wieków do chwały ołtarzy. Wspominając ich w  tym dniu, jednoczmy się we wspólnej modlitwie o powołania do jezuitów i umocnieni świętym życiem tychże zakonników prośmy Boga za ich przyczyną, aby powoływał nowych, gorliwych robotników do swej winnicy.

 

Kyrie, eleison, Chryste, eleison, Kyrie, eleison.

Jezu, usłysz nas, Jezu, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba,  Boże ... zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata,  Boże... zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże... zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże... zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo... módl się za nami.

 

Św. Ignacy z Loyoli,

założycielu Towarzystwa Jezusowego, człowieku wielkich pragnień i doskonałej pokory...módl się za nami.

Św. Franciszku Ksawery,

odważny wojowniku zawsze szukający nowych dusz dla Chrystusa... módl się za nami.

 

Św. Stanisławie Kostko,

stanowczy i gotowy do poświęceń... módl się za nami.

Św. Franciszku Borgiaszu,

książe ubóstwa i wzorze obojętności... módl się za nami.

Św. Edmundzie Campion,

nieustraszony mówco i źródło odwagi dla skazańców... módl się za nami.

Św. Alojzy Gonzago,

pocieszycielu i opiekunie chorych i umierających... módl się za nami.

Św. Robercie Southwellu,

uwięziony poeto pociechy i umocnienia... módl się za nami.

Św. Piotrze Kanizy,

uczony, budowniczy i nauczycielu małych dzieci... módl się za nami.

Św. Mikołaju Owenie,

utalentowany stolarzu, wierny towarzyszu idących na śmierć... módl się za nami.

Św. Alfonsie Rodriguezie,

duchowy towarzyszu, wzorze gościnności... módl się za nami.

Św. Robercie Belarminie,

bogaty w mądrość lecz ubogi duchem... módl się za nami.

Św. Janie Berchmansie,

prostoduszny studencie, wzorze prostoty... módl się za nami.

Św. Janie Franciszku Regis,

miłosierny powierniku dusz, pocieszycielu zniechęconych w wierze... módl się za nami.

Św. Izaaku Jogues,

ufny misjonarzu, posłuszny aż do śmierci... módl się za nami.

Św. Janie de Brebeuf,

miłośniku Krzyża i imienia Jezus... módl się za nami.

Św. Piotrze Klawerze,

niestrudzony miłośniku biednych i słabych... módl się za nami.

Św. Klaudiuszu de La Colombiere,

zaufany sługo i doskonały przyjacielu kochającego Serca Chrystusa... módl się za nami.
Św. Andrzeju Bobolo,

patronie Polski i męczenniku za Kościół... módl się za nami.

Św. Melchiorze Grodziecki,

wytrwały głosicielu Dobrej Nowiny... módl się za nami.

Bł. Janie Beyzymie,

sługo odrzuconych i trędowatych... módl się za nami.

Bł. Piotrze Faber,

pierwszy towarzyszu Ignacego z Loyoli... módl się za nami.

Bł. Rupercie Mayerze,

prześladowany za prawdę więźniu obozu koncentracyjnego... módl się za nami.

Bł. Michale Augustynie Pro,

sławny uciekinierze i obrońco Chrystusa Króla... módl się za nami.

Bł. Dominiku Collins, odważny wyznawco krzyża, męczenniku.... módl się za nami. 

Bł. Bernardzie de Hoyos, apostole kultu Serca Jezusa.... módl się za nami.

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata... przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata... wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata... zmiłuj się nad nami.

 

Módlmy się:

Prosimy Cie, Panie, wzbudź święte powołania do Towarzystwa Jezusowego, które nosi Twoje Imię, a wszystkich jezuitów, którzy poszli za Tobą, utwierdź na drodze życia zakonnego. Nie pozwól im odłączyć się od Ciebie i nie dopuść, aby stali się letni lub przeciętni. Kieruj ich pragnienia ku wyższym celom i złącz je z Twoimi pragnieniami, aby prawdziwie byli Twoimi towarzyszami zjednoczeni z Tobą tak, jak krzew winny i jego latorośl. Prosimy Cię o to przez Twoją Matkę – Maryję Pannę  Niepokalaną i Panią Naszą - Królową Towarzystwa Jezusowego.  Amen.

 

Warto odwiedzić