Litania do bł. Ojca Jana Beyzyma SJ

18 sty 2012
Redakcja
 

Kyrie, eleison.
Chryste, eleison.
Kyrie, eleison.

Chryste, usłysz nas.
Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, - zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, - zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, - zmiłuj się nad nami.

Jezu, Synu Boga żywego, - zmiłuj się nad nami.
Jezu, Jedyny Zbawicielu świata, - zmiłuj się nad nami.
Jezu, Drogo, Prawdo i Życie nasze, - zmiłuj się nad nami.
Jezu, miłujący nas aż do końca, - zmiłuj się nad nami.
Jezu, uświęcająca mocy dusz ludzkich, - zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, Matko Boża, - módl się za nami.
Święta Maryjo, wspomożycielko Ludu Bożego, - módl się za nami.
Święta Maryjo, pośredniczko łask wszelkich,

Święty Ignacy Loyolo, założycielu zakonu Towarzystwa Jezusowego,

Błogosławiony Janie, zacny obywatelu Wołynia,
Błogosławiony Janie, duchowy synu św. Ignacego,
Błogosławiony Janie, pałający duchem misyjnym,
Błogosławiony Janie, wielki czcicielu Bogarodzicy,
Błogosławiony Janie, zawierzający swe życie i dzieło Matce Zbawiciela,
Błogosławiony Janie, mężu żarliwej modlitwy,
Błogosławiony Janie, miłośniku woli Bożej,
Błogosławiony Janie, wypełniający trudne posłuszeństwo przełożonym,
Błogosławiony Janie, pokornie miłujący Jezusa,
Błogosławiony Janie, miłośniku krzyża Jezusowego,
Błogosławiony Janie, pragnący większej chwały Bożej,
Błogosławiony Janie, pomagający ludziom w powrocie do Boga,
Błogosławiony Janie, pragnący dobra ludzi i zbawienia ich dusz,
Błogosławiony Janie, wzorze pokory i prostoty,
Błogosławiony Janie, apostole Madagaskaru,
Błogosławiony Janie, opiekunie Malgaszów,
Błogosławiony Janie, ofiarny posługaczu trędowatych,
Błogosławiony Janie, budowniczy schroniska i szpitala w Maranie,
Błogosławiony Janie, pielęgniarzu chorych,
Błogosławiony Janie, pragnący trądu, aby upodobnić się do swoich podopiecznych,
Błogosławiony Janie, poświęcający życie swoje dla cierpiących, chorych przyjaciół,
Błogosławiony Janie, duchowy apostole więźniów z Sachalina,
Błogosławiony Janie, kochający drogich zmarłych,
Błogosławiony Janie, tęskniący za Ojczyzną,
Błogosławiony Janie, pragnący nieba,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, - przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, - wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, - zmiłuj się nad nami.

K. Módl się za nami błogosławiony Janie Beyzymie.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:
Boże, Ty dla zbawienia cierpiących na Madagaskarze trędowatych obdarzyłeś błogosławionego Jana Beyzyma, kapłana, apostolską mocą i heroiczną cnotą miłosiernej miłości, + spraw, abyśmy pobudzeni jego przykładem wzrastali w miłości do braci będących w potrzebie i spieszyli im z pomocą. Przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.

 

Warto odwiedzić