Rok 2015

 

Przed podjęciem misji - 11 I 2015

09 sty 2015
ks. Artur Wenner SJ

Niedziela Chrztu Pańskiego;
Ewangelia: Mk 1, 6-11

Chrzest Jezusa ukazuje dobrze naturę misji Pana. Jezus przychodzi z góry, od Ojca niebieskiego, jako nieskończony dar Bożej miłości. Przychodzi w mocy Ducha, który jest Duchem miłości.

Prawo czy łaska? - 4 I 2015

31 gru 2014
ks. Bogdan Długosz SJ

2. Niedziela po Bożym Narodzeniu;
Ewangelia: J 1, 1-18

Izrael za czasów Jezusa ma wysokie poczucie własnej godności i wyjątkowości wynikające z wybrania przez Boga. W centrum tego poczucia znajduje się świątynia jerozolimska, w której rozwija się kult.

Strony