Wyjaśnienie papieskich intencji AM - maj 2012

26 kwi 2012
ks. Ryszard Machnik SJ
 

Ogólna na maj:

Aby w społeczeństwie były promowane inicjatywy chroniące i umacniające rolę rodziny.

Rodzina: matka, ojciec oraz dzieci to dar Boga i fundament ludzkości. Bez niej żaden naród nie przetrwa. Tylko w niej dzieci mogą wyrobić sobie cechy osobowości właściwe kobietom i mężczyznom, które dają umiejętność życia w większej społeczności.

Jesteś matką: okazuj bliskość dzieciom i mężowi przez współczucie, miłość, gotowość do rozmowy, wierność i szacunek. Jeśli pracujesz poza domem, miej na uwadze, że trudzisz się podwójnie. Jeśli wychowujesz samotnie, spełniaj swą misję w łączności z Bogiem. Wzbudzaj poczucie odpowiedzialności w dzieciach, dając im obowiązki nawet małe, by czuły się ważną częścią rodziny. Ucz porządku, czystości, szczerości, cierpliwości. Daj dobry przykład w okazywaniu zrozumienia. Niech w twoim domu obecna będzie wspólna modlitwa, zaufanie Bogu i Matce Boga-Człowieka. Troszcz się o rodzinne tradycje.

Jesteś ojcem: bądź dla twojej rodziny wsparciem – świadom, że dzieci patrzą, jak postępujesz. Przejmą twoje dobre i złe cechy. Dziel z żoną trud wychowania, pokazując dzieciom co dobre, a co złe. Mają widzieć wyraźne granice. Bądź wierny. Dbaj o życie duchowe i wartości moralne. Niech twój dom trwa wsparty na wierze, prawdzie, patriotyzmie, szacunku, honorze i solidarnej sprawiedliwości. Czuwaj nad tym, co przenika do domu z zewnątrz.

Jesteś synem lub córką: pamiętaj o wdzięczności. Pomagaj rodzicom, jak potrafisz. Rozmawiaj z nimi o twoich sprawach. Uwzględniaj ich rady. Bądź dobrym synem lub córką, dobrym bratem lub siostrą, byś umiał(a) zadbać kiedyś o własną rodzinę.

To wszystko jest oczywiste, ale trudne. W miesiącu obradowania Światowego Kongresu Rodziny w Mediolanie, Benedykt XVI prosi o wspieranie inicjatyw zmierzających do wzmocnienia rodziny, która jest atakowana na różne sposoby. Mamy wypraszać u Boga, by rodzina mogła być zaczynem miłości, zrozumienia i szacunku.

 

Misyjna na maj:

Aby Maryja, Królowa Świata i Gwiazda Ewangelizacji, towarzyszyła wszystkim misjonarzom głoszącym Jej Syna Jezusa

Maryja była przy Synu Boga od początku Jego życia na ziemi. Chroniła Go od chwili Zwiastowania, po Narodzeniu, uciekając do Egiptu i podczas życia ukrytego w Nazarecie. Była blisko, gdy Bóg-Człowiek dokonał pierwszego znaku zbawczej działalności na uczcie weselnej w Kanie. Była przy Nim obecna raczej sercem, gdy zaczął nauczać. Pojawiła się podczas drogi Syna na Golgotę i wytrwała pod krzyżem. Wprawdzie nie znalazła się w gronie osób wysłanych na krańce świata do głoszenia narodom Dobrej Nowiny o zbawieniu, ale była w Wieczerniku, gdy uczniowie czekali na obiecanego Ducha z wysoka przed podjęciem podróży misyjnych.

W Adhortacji apostolskiej Evangelii nuntiandi (1975), poświęconej ewangelizowaniu świata współczesnego, Paweł VI w mocnych słowach ukazał obecność Maryi w misyjnym dziele Kościoła: W poranek Pięćdziesiątnicy przewodziła modlitwie u początku życia wiary, rozpoczętego mocą Ducha Świętego. Niech Maryja, Gwiazda Ewangelizacji, nieustannie odnawia Kościół, aby – posłuszny nakazowi Zbawiciela i wypełniony nadzieją – dzieło to prowadził i wykonał w trudnych dla wiary czasach (82).

Duch Święty pobudza i dziś do niesienia ludziom skarbu Dobrej Nowiny. Mamy wesprzeć trud kapłanów, osób konsekrowanych i świeckich, którzy podejmują wezwanie Pana. Papież Benedykt XVI, nawiązując do cytowanego dokumentu Pawła VI, Maryję nazywa Królową Świata i Gwiazdą Ewangelizacji. Prośmy nie tyle o to, by Maryja towarzyszyła wszystkim podejmującym trud ewangelizacji, bo czyni tak od początku. Raczej nasza modlitwa ma im pomóc otwierać się na Jej matczyną obecność. Od 2000 lat wiadomo bowiem, że nie potrafi zrozumieć Jezusa ten, kto nie przyjmie Maryi za Matkę i Przewodniczkę.

 

Warto odwiedzić