Papieskie intencje ogólne na rok 2005

30 gru 2004
Redakcja
 

STYCZEŃ
Za wszystkich, którzy działają na Bliskim Wschodzie, aby z coraz większym zaangażowaniem dążyli do osiągnięcia pokoju.

LUTY
Za chorych, aby otaczano ich troską i opieką lekarską odpowiadającą ich ludzkiej godności.

MARZEC
Za rządzących państwami, aby w polityce i w programach rozwoju uwzględniali ubogich, odtrąconych i uciśnionych.

KWIECIEŃ
Za chrześcijan, aby przeżywali niedzielę jako dzień Pański, poświęcony w sposób szczególny Bogu i bliźnim.

MAJ
Za prześladowanych ze względu na wiarę i sprawiedliwość, aby mogli doświadczyć pocieszenia i mocy Ducha Świętego.

CZERWIEC
Za nasze społeczeństwo, aby przez braterską miłość służyło pomocą milionom uchodźców, którzy żyją w skrajnej nędzy.

LIPIEC
Za chrześcijan, aby liczyli się z potrzebami bliźnich nie przemilczając jednak radykalnego przesłania Ewangelii.

SIERPIEŃ
Aby Światowy Dzień Młodzieży rozbudził w młodych pragnienie spotkania Chrystusa i odkrycia w Nim przewodnika ich życia.

WRZESIEŃ
Aby prawo do wolności religijnej było uznawane przez rządy wszystkich krajów świata.

PAŹDZIERNIK
Za chrześcijan, aby pomimo rosnącej fali niewiary, z ufnością dawali świadectwo o swej wierze i nadziei.

LISTOPAD
Za małżonków, aby dążyli do świętości, naśladując pary małżeńskie, które uświęciły się w zwyczajnych warunkach życia.

GRUDZIEŃ
Aby upowszechniało się pełne zrozumienie godności mężczyzny i kobiety, jaką Stwórca obdarzył człowieka.

 

Warto odwiedzić