Papieskie intencje ogólne na rok 2001

02 gru 2000
Redakcja
 

STYCZEŃ
Aby chrześcijanie przez nieustanne dążenie do jedności zamierzonej przez Chrystusa przyczyniali się do ewangelizacji nowych pokoleń.

LUTY
Aby dzieci nie były nigdy zmuszane do udziału w walkach zbrojnych, ale by uwolnione od nienawiści i przemocy mogły przeżyć spokojnie swoje dziecięctwo, ciesząc się przyjaźnią w rodzinie, w szkole i w społeczeństwie.

MARZEC
Aby przy udziale wszystkich wierzących położono kres dramatowi nędzy, usuwając niedopuszczalne nierówności społeczne i ekonomiczne, istniejące na świecie.

KWIECIEŃ
Aby osoby konsekrowane, wierne swemu szczególnemu powołaniu, promieniowały na cały świat duchem ewangelicznych błogosławieństw.

MAJ
Aby chroniono i szanowano godność kobiet, które dzielą los uchodźców, pomagając im znaleźć siłę do przezwyciężenia przemocy i cierpienia.

CZERWIEC
Aby początkiem i kresem wszelkich naszych działań był Chrystus obecny w Eucharystii.

LIPIEC
Aby Ewangelia, odczytywana w rodzinach i wprowadzana w życie przez rodziców i dzieci, czyniła ich świadkami Chrystusowej nadziei.

SIERPIEŃ
Aby świadomość, że tylko Bóg jest Panem ludzkiego życia, kierowała zawsze decyzjami prawodawców i rządzących państwami.

WRZESIEŃ
Aby młodzież trzeciego tysiąclecia umiała odkryć głębokie ideały, które nadadzą sens ich życiu.

PAŹDZIERNIK
Abyśmy umieli odkrywać i szanować bogactwo kulturowe i duchowe różnych grup etnicznych i mniejszości religijnych żyjących w każdym kraju.

LISTOPAD
Aby w odważnym głoszeniu Ewangelii o Królestwie Bożym wspomagali nas ludzie święci i godni naśladowania.

GRUDZIEŃ
Aby chrześcijanie uwolnili się od uwarunkowań kulturowych, które nie pozwalają im uznać godności i praw innych.

 

Warto odwiedzić