Papieskie intencje ogólne na rok 2000

02 gru 1999
Redakcja
 

STYCZEŃ
Aby wzrastała komunia i wzajemny szacunek między chrześcijanami wszystkich narodowości i kultur.

LUTY
Aby chrześcijańskie wspólnoty były właściwym i sprzyjającym środowiskiem dla wszystkich powołań do szczególnej konsekracji.

MARZEC
Aby Rok Święty, czas sprzyjający skrusze i przebaczeniu wzbudził w każdym wierzącym głębokie i trwałe nawrócenie.

KWIECIEŃ
Aby uchodźcy, wypędzeni i imigranci mogli doświadczyć dobroci Boga, Ojca wszystkich ludzi, dzięki ofiarności i gościnności chrześcijan.

MAJ
Aby Maryja, Matka Boża, była wzorem wierności i ofiarności w naśladowaniu Chrystusa.

CZERWIEC
Aby Jezus Chrystus, którego wielbimy i adorujemy w sakramencie Eucharystii, był chlebem życia coraz powszechniej przyjmowanym i rozdzielanym dla zbawienia świata.

LIPIEC
Aby wyznawcy różnych religii uczyli się okazywać sobie wzajemny szacunek i wspólnie umacniali sprawiedliwość i pokój na świecie.

SIERPIEŃ
Aby młodzi chrześcijanie na całym świecie wspólnie dawali świadectwo o Jezusie Chrystusie, odwiecznym Synu Bożym, który przyszedł, aby zamieszkać wśród nas.

WRZESIEŃ
Aby naukowcy i wszyscy członkowie środowisk akademickich poszukujący prawdy znajdowali drogę do Ojca niebieskiego.

PAŹDZIERNIK
Aby młodzi małżonkowie znajdowali oparcie w świadectwie i pomocy rodziców oraz innych rodzin.

LISTOPAD
Aby ludzie odpowiedzialni za sprawy polityczne i gospodarcze czuli się zobowiązani działać dla wspólnego dobra, stawiając na pierwszym miejscu potrzeby ubogich.

GRUDZIEŃ
Aby obchody Jubileuszu pobudziły wszystkich ludzi dobrej woli do konsekwentnego działania na rzecz obrony i promocji życia ludzkiego.

 

Warto odwiedzić