Papieskie intencje misyjne na rok 2000

01 gru 1999
Redakcja
 

STYCZEŃ
Aby Międzynarodowy Rok Kultury Pokoju, czerpiąc inspirację z chrześcijańskiej tajemnicy Bożego Narodzenia, stał się źródłem prawdziwego i trwałego pokoju dla całej ludzkości.

LUTY
Aby pielgrzymi, którzy będą nawiedzali Rzym, Jerozolimę i inne ośrodki chrześcijańskiej duchowości, stawali się głosicielami Ewangelii nadziei wśród ludzi naszych czasów.

MARZEC
Aby Maryja, dziewicza Matka Zbawiciela, opiekowała się misjonarzami i wspierała ich w trudach apostolskich.

KWIECIEŃ
Aby ludy Afryki, nękane przez konflikty i bratobójcze wojny, znalazły w Ewangelii moc, która położy kres zemście i przemocy otwierając serca na przebaczenie i pojednanie.

MAJ
Aby z jubileuszowego "wspomnienia" nowych męczenników zrodziła się w Kościele nowa wiosna misyjna.

CZERWIEC
Aby autentyczny duch apostolski i katolicki ożywiał zawsze kapłanów, zakonników, zakonnice i wiernych świeckich w Chinach.

LIPIEC
Aby ludzie doświadczeni chorobą i samotnością umieli ofiarować swoje cierpienie, w jedności z Chrystusem, za nawrócenie świata.

SIERPIEŃ
Aby Kościoły partykularne w Oceanii, ożywione duchem misyjnym, włączały się ofiarnie w dzieło szerzenia Królestwa Bożego.

WRZESIEŃ
Aby w relacjach między chrześcijanami a muzułmanami panowało zawsze wzajemne zrozumienie i tolerancja.

PAŹDZIERNIK
Aby powszechna współodpowiedzialność biskupów stawała się źródłem licznych form współpracy misyjnej między Kościołami partykularnymi.

LISTOPAD
Aby głębsze zrozumienie misyjnej roli zgromadzeń zakonnych przyczyniło się do wzrostu nowych i świętych powołań do życia konsekrowanego.

GRUDZIEŃ
Aby godność dziecka była zawsze szanowana oraz by zniknęły formy wyzysku dzieci.

 

Warto odwiedzić