Artykuły

 

Boże miłosierdzie

24 kwi 2022
Papież Franciszek

Podczas Mszy św. (24 IV 2022) w przypadające na II niedzielę wielkanocną święto Bożego miłosierdzia w imieniu papieża Franciszka Eucharystii przewodniczy abp Rino Fisichella, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Nowej Ewangelizacji.

Duchowe bogactwo Wielkiego Czwartku

12 kwi 2022
ks. Marek Wójtowicz SJ

Pan Jezus jest obecny w swoim Kościele w tajemnicy Eucharystii, która jest jego największym skarbem, źródłem duchowego dynamizmu i najważniejszym działaniem. Eucharystia buduje Kościół i jednoczy każdego z nas z Panem Jezusem, a przez Niego z Ojcem. Liturgia Wielkiego Czwartku pomaga nam zgłębić wielką tajemnicę naszej wiary.

Z orędzia wielkopostnego

12 kwi 2022
Papież Franciszek

W czynieniu dobra nie ustawajmy, bo gdy pora nadejdzie, będziemy zbierać plony, o ile w pracy nie ustaniemy. A zatem, dopóki mamy czas (chairós), czyńmy dobrze wszystkim. Ga 6, 9-10

Odważna karmelitanka - Święta Maria Maravillas od Jezusa

12 kwi 2022
ks. Marek Wójtowicz SJ

W Polsce wciąż mało znana jest postać hiszpańskiej karmelitanki bosej, św. Marii Maravillas od Jezusa (1891-1974), której duchowość jest ściśle związana z kultem Najświętszego Serca Jezusa i praktyką wynagradzania Panu Jezusowi zniewag i niewdzięczności, jakich wciąż doświadcza na całym świecie ze strony tak wielu ludzi. Maravillas, której imię pochodzi od sanktuarium Matki Bożej od Cudów, urodziła się w Rzymie w rodzinie arystokratycznej.

Ignacy Loyola – ayudar las almas

12 kwi 2022
ks. Robert Więcek SJ

Pamiętamy, że celem żywota jest osiągnąć życie wieczne. Oczywiście zostawiamy z boku wszelkie teorie samozbawienia czy wysłużenia sobie tegoż daru. Zbawienie jest łaską – wyrazem miłości Boga do stworzenia.

Chrystus ponownie krzyżowany

11 kwi 2022
Papież Franciszek

Pierwsza od początku pandemii papieska Msza św. na Placu św. Piotra z udziałem tysięcy wiernych (10 IV 2022) w Niedzielę Palmową. Rozpoczęła ją tradycyjna procesja z gałązkami oliwnymi i palmowymi. Papież zwrócił uwagę, że dziś Jezus jest krzyżowany po raz kolejny w ofiarach wojny. „Po raz kolejny jest przybijany do krzyża w matkach, które opłakują niesprawiedliwą śmierć swoich mężów i dzieci. Jest krzyżowany w uciekających przed bombami uchodźcach z dziećmi na rękach”- mówił papież Franciszek.

Kraków miejscem żarliwej posługi chorym Służebnicy Bożej Rozalii Celakówny

06 kwi 2022
ks. Stanisław Groń SJ

O, mój Jezu, nigdy Cię nie przestanę wielbić i dziękować Ci, żeś mnie przeprowadził przez tę drogę! Nauczyłeś mnie, że w ciężkich chwilach, w tym strasznym opuszczeniu od wszystkich, mam szukać schronienia w ramionach Twego krzyża, a siłę czerpać z Twego Boskiego Serca ukrytego w Najświętszej Eucharystii, pałającego ogniem miłości ku duszom ludzkim, a zwłaszcza ku tym, którzy Ci się starają odwzajemnić miłością.

Papież Franciszek na Malcie

04 kwi 2022
Redakcja

Ojciec Święty Franciszek przebywał na Malcie w dniach 2-3 kwietnia 2022 roku. Była to jego 36. podróż apostolska poza granice Włoch. Jej hasłem były słowa zaczerpnięte z Dziejów Apostolskich: „Okazywali nam niespotykaną życzliwość” (Dz 28, 2).

Wierzący świadkami pojednania

04 kwi 2022
Papież Franciszek

 „Pan pragnie, abyśmy jako jego uczniowie, jako Kościół, któremu on przebaczył stali się niestrudzonymi świadkami przebaczenia” – powiedział Papież Franciszek podczas Mszy św., odprawionej na Malcie w niedzielę  (3 IV 2022 r.) sprawowanej na placu Spichlerzy we Florianie, tuż za murami La Valetty. Uczestniczyło w niej około 20 tys. wiernych reprezentujących również inne Kościoły chrześcijańskie oraz wyznania religijne.

Uczeń podobny do Mistrza - refleksja na I piątek kwietnia 2022

27 mar 2022
o. Robert Więcek SJ

Tekst ewangelii: J 7,1-2.10.25-30

Jezus obchodził Galileę. Nie chciał bowiem chodzić po Judei, bo żydzi mieli zamiar Go zabić. A zbliżało się żydowskie święto Namiotów.

Strony