Święci i błogosławieni

 

Święty Alfons Maria di Liguori - Adwokat i nauczyciel wiary ludzi prostych

19 wrz 2021
ks. Marek Wójtowicz SJ

Pragnę przybliżyć postać założyciela zakonu Redemptorystów, którego główną troską jest, by na łaskę zbawienia otworzył swoje serce każdy człowiek, również niemający możliwości, by otrzymać gruntowne wykształcenie.

Święty Efrem Syryjczyk - Piewca Maryi

16 sie 2021
ks. Marek Wójtowicz SJ

Święty Efrem Syryjczyk (306-373) urodził się w Nisibis, w rodzinie chrześcijańskiej. W 1920 roku papież Benedykt XVI nadał mu tytuł doktora Kościoła. Dzięki jego rozprawom teologicznym i ascetycznym możemy poznać bogactwo wschodniej tradycji Kościoła, która rozwijała się na terenach dzisiejszej Turcji i Syrii, sięgając swoim oddziaływaniem aż po Indie.

Prorok Amos

16 sie 2021
ks. Stanisław Łucarz SJ

Amazjasz [kapłan z Bettel] rzekł do Amosa: «”Widzący", idź, uciekaj sobie do ziemi Judy! I tam jedz chleb, i tam prorokuj! A w Betel więcej nie prorokuj, bo jest ono królewską świątynią i królewską budowlą». I odpowiedział Amos Amazjaszowi: «Nie jestem ja prorokiem ani nie jestem uczniem proroków, gdyż jestem pasterzem i tym, który nacina sykomory. Od trzody bowiem wziął mnie Pan i rzekł do mnie Pan: "Idź, prorokuj do narodu mego, izraelskiego!". Am 7, 12-15

Sługa Boży Jérôme Lejeune - Francuski obrońca życia i człowiek nadziei

18 lip 2021
ks. Marek Wójtowicz SJ

Jérôme Lejeune (1926-1994) mając zaledwie 38 lat, uzyskał tytuł profesora genetyki na paryskiej Sorbonie i przez cały czas swojej naukowej kariery pozostał wierny katolickiej wierze, co spowodowało, że będąc zaangażowanym obrońcą życia, nie przyznano mu nagrody Nobla za dokonane odkrycie pochodzenia choroby zespołu Downa.

Bóg na pierwszym miejscu

Sługa Boży Robert Schuman (1886-1963) - katolicki polityk ojcem Europy

26 cze 2021
ks. Marek Wójtowicz SJ

Na pytanie: czy polityk może być świętym? pewnie wielu z nas odpowie, że to niemożliwe. Nie zapominajmy, że każdy chrześcijanin, uczeń Jezusa, jest powołany do świętości, pełniąc różne zawody i funkcje społeczne. Wybitny niemiecki polityk Konrad Adenauer, przyjaciel Roberta Schumana, zaświadczył o nim: To święty człowiek. Jeden z francuskich socjalistów, widząc, że Robert Schuman pełniący funkcje ministra, a potem premiera, codziennie uczestniczy we Mszy św. w Paryżu, zaliczał go, razem z włoskim politykiem Alcide de Gasperi, do grupy trzymającej z Watykanem.

Ewangelista Królestwa Bożego - św. Marek Apostoł

21 kwi 2021
ks. Marek Wójtowicz SJ

Marek Ewangelista razem z matką Marią mieszkał w Jerozolimie. W jego domu gromadzili się uczniowie Jezusa, pośród których był św. Piotr. Jest bardzo prawdopodobne, że to właśnie w tym domu miała miejsce Ostatnia Wieczerza Jezusa. Tam też zbierali się Apostołowie po śmierci krzyżowej i zmartwychwstaniu Pana (Dz 12, 12). Bardzo możliwe, że młodego Marka ochrzcił św. Piotr, wszak w swoim liście nazwie go później „swoim synem” (por. 1 P 5, 13).

Ojcowskim sercem

15 mar 2021
Papież Franciszek

Fragmenty Listu apostolskiego Patris corde papieża Franciszka z okazji 150. rocznicy ogłoszenia św. Józefa Patronem Kościoła Powszechnego.

Zaprzyjaźniony ze św. Józefem - Brat Andrzej Bessette (1845-1937)

15 mar 2021
ks. Marek Wójtowicz SJ

Alfred, bo takie imię otrzymał na chrzcie św. brat Andrzej Bessette, urodził się 9 sierpnia 1845 r. w Québecu, francuskojęzycznej części Kanady w wiosce Saint-Grégoire-le-Grand, oddalonej o 40 km od Montrealu.

Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki

27 lut 2021
ks. Marek Wójtowicz SJ

Przez całe życie ks. Franciszek Blachnicki (1921-1987), zwłaszcza podczas corocznych rekolekcji, powracał do momentu swojego nawrócenia, jakie przeżył w więzieniu w Katowicach, gdzie został uwięziony przez Niemców za działalność patriotyczną, która zdaniem okupantów zagrażała interesom III Rzeszy.

Błogosławiony Jan Roig y Diggle - 19-letni obrońca Chrystusa

22 sty 2021
ks. Marek Wójtowicz SJ

Dnia 7 listopada 2020 r. w barcelońskiej bazylice Sagrada Familia, Kościół katolicki został wzbogacony o nowego błogosławionego, Jana Roiga y Diggle, kolejnego już męczennika wojny domowej w Hiszpanii (1936-1938).

Strony