Święci i błogosławieni

 

Święty Ignacy Loyola wczoraj i dziś

23 lip 2022
ks. Stanisław Groń SJ

Dnia 31 lipca, w niedzielę, 2022 roku kończy się Rok Jubileuszowy 500-lecia od nawrócenia św. Ignacego Loyoli (1491-1556) i 400-lecia jego kanonizacji. Jest to dobra okazja do przypomnienia sylwetki tego Świętego i jego bogatego życiorysu.

Błogosławiona Bogumiła Ewa Noiszewska

20 cze 2022
ks. Marek Wójtowicz SJ

Bogumiła Noiszewska (1885-1942), bo takie imię otrzymała na chrzcie św., urodziła się 11 maja 1885 roku w Ostaniaszkach na ziemi wileńskiej. Była córką wybitnego okulisty Kazimierza Noiszewskiego; jej mamą była Maria z domu Andruszkiewicz. Była najstarszą córką z jedenaściorga dzieci. Jej rodzina była bardzo patriotyczna i głęboko religijna. Wychowywała ją głównie babcia, z czułą miłością stawiała jej wymagania, przygotowując tym samym do przyszłych obowiązków. Uczyła jej postawy odpowiedzialności za wszystko, co robiła.

Ignacy Loyola – syn Pani Naszej

15 Maj 2022
ks. Robert Więcek SJ

Ignacy w Ćwiczeniach duchowych koncentruje się na Panu Jezusie i wypełnia w tym wolę Matki Bożej z Kany Galilejskiej: zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie mój Syn (J 2). Warto zauważyć nie tylko niezwykłą dyskrecję Świętego wobec Pani Naszej, ale i Jej obecność w kluczowych momentach drogi rekolekcyjnej.

Odważna karmelitanka - Święta Maria Maravillas od Jezusa

12 kwi 2022
ks. Marek Wójtowicz SJ

W Polsce wciąż mało znana jest postać hiszpańskiej karmelitanki bosej, św. Marii Maravillas od Jezusa (1891-1974), której duchowość jest ściśle związana z kultem Najświętszego Serca Jezusa i praktyką wynagradzania Panu Jezusowi zniewag i niewdzięczności, jakich wciąż doświadcza na całym świecie ze strony tak wielu ludzi. Maravillas, której imię pochodzi od sanktuarium Matki Bożej od Cudów, urodziła się w Rzymie w rodzinie arystokratycznej.

Ignacy Loyola – ayudar las almas

12 kwi 2022
ks. Robert Więcek SJ

Pamiętamy, że celem żywota jest osiągnąć życie wieczne. Oczywiście zostawiamy z boku wszelkie teorie samozbawienia czy wysłużenia sobie tegoż daru. Zbawienie jest łaską – wyrazem miłości Boga do stworzenia.

Kraków miejscem żarliwej posługi chorym Służebnicy Bożej Rozalii Celakówny

06 kwi 2022
ks. Stanisław Groń SJ

O, mój Jezu, nigdy Cię nie przestanę wielbić i dziękować Ci, żeś mnie przeprowadził przez tę drogę! Nauczyłeś mnie, że w ciężkich chwilach, w tym strasznym opuszczeniu od wszystkich, mam szukać schronienia w ramionach Twego krzyża, a siłę czerpać z Twego Boskiego Serca ukrytego w Najświętszej Eucharystii, pałającego ogniem miłości ku duszom ludzkim, a zwłaszcza ku tym, którzy Ci się starają odwzajemnić miłością.

Nowy Doktor Kościoła - Święty Ireneusz obrońcą wiary i jedności Kościoła

20 mar 2022
ks. Marek Wojtowicz SJ

Dnia 21 stycznia 2022 roku papież Franciszek nadał św. Ireneuszowi tytuł doktora Kościoła. W wydanym z tej okazji dekrecie napisał: Św. Ireneusz z Lyonu, który przybył ze Wschodu, pełnił swoją posługę biskupią na Zachodzie: był duchowym i teologicznym pomostem między chrześcijanami Wschodu i Zachodu.

Ignacy Loyola - agere contra

20 mar 2022
ks. Robert Więcek SJ

Według tej zasady św. Ignacego Loyoli należy nie tyle biernie bronić się przed pokusą, co zaatakować ją działaniem zupełnie przeciwnym. Nie chodzi o (nad)aktywność. Bardziej kładzie nacisk na zjednoczenie z Jezusem, posłuszeństwo Jemu niż na zewnętrzną dosadność pokuty i umartwienia. Agere (działanie) ma wypływać ze źródła, którym jest bycie w zjednoczeniu z Panem.

Uroczystości w kościele del Gesù w Rzymie

13 mar 2022
Redakcja

Papież Franciszek uczestniczył we Mszy celebrowanej w rzymskim Kościele del Gesù (12 III 2022 o godz. 17:00) przez Generała Towarzystwa Jezusowego, o. Artura Sosę, z okazji 400-lecia kanonizacji św. Teresy z Avili, św. Ignacego z Loyoli, św. Franciszka Ksawerego, św. Filipa Nereusza oraz św. Izydora Oracza.

Święty Josemaría Escrivá

27 lut 2022
ks. Marek Wójtowicz SJ

Jakże bardzo inspirującym zajęciem jest poznawanie życiorysów świętych. W ich życiu Pan Bóg pokazuje nam, jak różnymi drogami dochodzą oni do zrealizowania zadań, do których zostali przez Niego powołani. W tę niepowtarzalną logikę Bożej łaski wpisuje się założyciel Opus Dei, bł. Josemaría Escrivá.

Strony