Symbol Bożego Miłosierdzia

17 wrz 2013
papież Franciszek
 

Serce Jezusa jest w najwyższym stopniu symbolem miłosierdzia Bożego. (…) Jest to (…) symbol (...) prawdziwy, stanowiący centrum, źródło, z którego wypłynęło zbawienie dla całej ludzkości.

W Ewangeliach znajdujemy wiele odniesień do Serca Jezusa, np. we fragmencie, w którym sam Chrystus mówi: Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem. Podstawowe znaczenie ma też opis śmierci Chrystusa według św. Jana. Ewangelista ten istotnie zaświadcza o tym, co widział na Kalwarii, mianowicie, że pewien żołnierz, kiedy Jezus był już martwy, przebił Mu bok włócznią, a z rany wypłynęła krew i woda. Jan rozpoznał w tym pozornie przypadkowym znaku, wypełnienie proroctwa: z Serca Jezusa, Baranka złożonego w ofierze na krzyżu, wypływa dla wszystkich ludzi przebaczenie i życie.

Ale miłosierdzie Jezusa to nie tylko uczucie. Jest ono wręcz (...) siłą, która daje życie, która wskrzesza człowieka! (…) Jaki jest owoc tej miłości? Jest nim życie! (…) Pomyślmy o tym! Boże Miłosierdzie daje człowiekowi życie, wskrzesza go z martwych. Pan zawsze spogląda na nas z miłosierdziem, oczekuje na nas z miłosierdziem. Nie lękajmy się do Niego zbliżyć! Ma On serce miłosierne!

Jeśli ukażemy Jemu nasze wewnętrzne rany, nasze grzechy, On zawsze nam przebacza. To czyste miłosierdzie! Nie zapominajmy o tym, On nam zawsze przebacza! Idźmy do Jezusa!

Watykan - Anioł Pański, 09 VI 2013
tłumaczenie: KAI

 

Przeczytaj także

Urszula Janicka-Krzywda
ks. Zygmunt Kwiatkowski SJ
ks. Stanisław Groń SJ
ks. Bogdan Długosz SJ
ks. Artur Wenner SJ
ks. Stanisław Biel SJ
ks. Stanisław Biel SJ

Warto odwiedzić