Nawróć się i wierz w Ewangelię! - 21 I 2024

20 sty 2024
ks. Bogdan Długosz SJ
 

3. Niedziela zwykła;
Ewangelia według św. Marka 1, 14-20

Pierwsze słowa, które Jezus mówi w Ewangelii św. Marka, to wezwanie do nawrócenia: Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię

Wypowiedziane słowo jest mocne i od samego początku nas konfrontuje. Wezwanie Jezusa dotyczy zmiany myślenia. Na początku wcale nie chodzi o robienie czegoś czy podejmowanie jakiegoś działania, ale o zmianę sposobu myślenia. W tym wezwaniu odwołuje się do naszego serca – zmień perspektywę, zmień myślenie o sobie, Bogu i świecie. Może to wydawać się dziwne, że na pierwszym miejscu nie pojawiają się czyny. Kiedy jednak głęboko się zastanowimy, to zrozumiemy, że z serca mogą dopiero wypływać dobre czyny i może być realizowane dobre życie.

Zmiana perspektywy prowadzi do zmiany nastawienia. Po to, aby zobaczyć siebie w perspektywie Boga. Aby patrzeć tak, jak patrzy na świat Bóg. Mogę chcieć różnych rzeczy, ale z perspektywy Boga być może czegoś innego potrzebuję; nawrócić się - to przyjąć tę perspektywę Boga jako dla mnie najlepszą.  

Drugie wezwanie połączone z nawróceniem dotyczy wiary w Ewangelię – w dobrą nowinę. Aby dobrze zrozumieć znaczenie tego wezwania, trzeba odwołać się do historii Izraela. Kiedy Izrael toczył wojny, czy to obronne w związku z agresją jakiegoś państwa, czy też podbijał inne ziemie, to herold, który przybywał, przynosił dobrą nowinę oznaczającą zwycięstwo wojska izraelskiego. Wojsko obce zostało rozgromione, państwo jest bezpieczne.

W ujęciu biblijnym dobra nowina, oznacza że, Bóg chce zmienić naszą sytuację. Jezus mówi: mogę zwyciężyć w twoim sercu. Mogę przynieść zupełnie inną perspektywę. Wierzyć w Ewangelię - to pozwolić, aby Bóg działał w moim życiu, aby On mnie umacniał, wspierał i On we mnie zwyciężał. Bez skruszenia serca nie mogę tak patrzeć na świat i siebie.

 

Warto odwiedzić