Wyjaśnienie papieskiej intencji AM - październik 2019

25 wrz 2019
ks. Józef Polak SJ
 

Papieska intencja ewangelizacyjna na październik 2019:
Aby tchnienie Ducha Świętego wzbudziło nową wiosnę misyjną w Kościele.

Każda wiosna jest symbolem odrodzenia. Śniegi i mróz ustępują, przyroda budzi się do życia. Pojawia się świeża zieleń, wracają wędrowne ptaki i zakładają gniazda. Rolnicy podejmują prace polowe, licząc na nowe plony. Rozkwitają drzewa i krzewy, by to, co kwiatem się zaczyna, wydało owoc. Wiosna to kwintesencja życia. Także w przenośni obraz ten jest czytelny. Gdy słyszymy o misyjnej wiośnie w Kościele rozumiemy, że chodzi o ożywienie, o rozbudzenie, o cały szereg czynności, inicjatyw i wydarzeń nastawionych na owoc. W tym przypadku na ewangelizację: by Chrystus był szerzej znany, by ci, którzy znają Go tylko ze słyszenia, spotkali Go osobiście, a ludzie, którzy wcale o Nim nie słyszeli, spotkali kogoś, kto chętnie im o Nim opowie.

W ewangelizacyjnej intencji na październik papież Franciszek prosi, byśmy modlili się o Ducha Świętego, gdyż to On jest siłą sprawczą działania. On zmienia ludzkie serca i bieg wydarzeń, On nas prowadzi do Boga. Jak kiedyś w Wieczerniku powiew Ducha zmienił strach Apostołów w misyjny zapał, tak i dziś może tchnąć w serca przyzwyczajone do wygody i „świętego spokoju” apostolską gorliwość, która nie pozwoli na bezczynność i marazm. W homilii na Zesłanie Ducha Świętego (2018) papież zachęcał, aby każdy poranek witać słowami: Przyjdź, Duchu Święty, przyjdź do mojego serca, przyjdź w mój dzień – bo Duch zmienia nie tylko serca, ale i bieg wydarzeń. W najbardziej mrocznych okresach Duch wzbudzał najwspanialszą świętość. On ożywia Kościół nadzieją, napełnia radością, obdarza owocami.

Październik jest miesiącem misji. Odpowiedzią na papieski apel może być choćby odmawianie w tym miesiącu końcowej modlitwy ze wspomnianej homilii Franciszka: Tchnij na nas Duchu Święty, porywczy wietrze Boga. Tchnij w nasze serca i spraw, abyśmy oddychali czułością Ojca. Tchnij na Kościół i pchnij go aż po krańce ziemi, aby niesiony przez Ciebie, nie niósł niczego innego jak tylko Ciebie. Tchnij na świat delikatne ciepło pokoju i orzeźwiające pokrzepienie nadziei. Przyjdź, Duchu Święty, przemień nasze wnętrze i odnów oblicze ziemi. Amen.

 

Warto odwiedzić