Wyjaśnienie papieskiej intencji AM - sierpień 2019

02 sie 2019
ks. Józef Polak SJ
 

Papieska intencja ewangelizacyjna na sierpień 2019:
Aby rodziny, dzięki życiu pełnemu modlitwy i miłości, stawały się coraz bardziej „laboratoriami humanizacji”.

Wyrażenie „laboratorium humanizacji” pojawiło się w dokumencie wydanym przez Benedykta XVI w roku 2011, po drugim Synodzie dla Afryki. Obecny papież Senior odniósł je do jednego z największych hamulców rozwoju, jakim dla Czarnego Lądu jest analfabetyzm. Tę plagę porównał wówczas do pandemii, która choć nie zabija wprost, to aktywnie przyczynia się do marginalizacji osoby. Kto nie umie czytać i pisać, nie ma dostępu do wiedzy, a to jest formą śmierci społecznej. Właśnie w Adhortacji Africae munus (nr 77) Benedykt XVI wezwał wspólnoty i instytucje katolickie do udzielenia wielkodusznej odpowiedzi na problem analfabetyzmu, aby mu zaradzić. Wyzwanie to określił „rzeczywistym laboratorium humanizacji”. Apelował o rozwijanie programów przystosowanych do realnych potrzeb ludności, tak by mogła wzrastać w człowieczeństwie. Wskazywał zarazem, że katolicy podejmą to wyzwanie, gdy utrzymają swą tożsamość i będą wierni Ewangelii.

Obecnie określenie „laboratorium humanizacji” powraca w intencji ewangelizacyjnej na sierpień. Papież Franciszek odnosi je do życia rodzinnego. Czym analfabetyzm jest dla ludzi żyjących w społeczeństwie, tym dla rodzin jest życie bez miłości i modlitwy. W rodzinie, która się nie modli, która choćby pośród trudności i kryzysów nie usiłuje kochać, obumierają więzi. To zaś prowadzi do rozpadu rodzin. Dobrą nowiną jest sugestia, że podobnie jak można się nauczyć czytać i pisać, tak też można się nauczyć modlić i żyć miłością. Oczywiście, że do jednego i drugiego potrzeba warunków sprzyjających, trzeba instytucji, wspólnot i ludzi, którzy by to umożliwili. Receptą jest wierność Ewangelii. Podejmijmy zatem modlitwę w intencji rodzin, by dzięki rozmodleniu i miłości, stawały się coraz bardziej szkołami wzrastania w człowieczeństwie, czyli „laboratorium humanizacji”.

 

Warto odwiedzić