Wyjaśnienie papieskiej intencji AM - grudzień 2019

30 lis 2019
ks. Robert Janusz SJ
 

Papieska intencja powszechna na grudzień 2019:

Aby każdy kraj podjął konieczne kroki,by jego priorytetem stała się przyszłość ludzi młodych, zwłaszcza tych, którzy cierpią.

W dzisiejszym świecie młodość staje się obiektem niemal powszechnego pożądania - ale nie chodzi tu o troskę o rzeczywistego człowieka młodego, ale o oderwany od rzeczywistości niemal kult młodości odpowiednio spreparowanej medialnie: liczy się siła, sprawność, efektywność, rozbudowane niczym drapacze chmur egoistyczne „ja” i rozhuśtane żądze. Tymczasem ogromna liczba ludzi młodych na świecie nie ma życia w żaden sposób podobnego do tego, które ukazują choćby reklamy łączące wątpliwej wartości towary ze zmanipulowanym obrazem młodości, gdzie wszyscy są „szczęśliwi” pozornym szczęściem.

Papież Franciszek dostrzega wiele problemów ludzi młodych, a w obecnej intencji prosi nas o modlitwę szczególnie za młodych cierpiących. Intencja ta wyraźnie kontrastuje z perspektywą światową, w której młodemu „nie wolno” cierpieć. Wobec cierpień młodych tak wiele poważnych instytucji jest bezradna. Cierpienia młodych to nie tylko cierpienia fizyczne, ale również psychiczne; poza tym wiele złych organizacji i mediów ma na celu deprawację młodych, którzy potem w samotności cierpią skutki ich przewrotnej działalności (np. alkoholizm, narkomania, rozwiązłość zmysłowa, brak więzi rodzinnych, sekty, pracoholizm itd.). Wielu młodych cierpi z powodu braku pracy, perspektyw na rozwinięcie swoich dobrych pragnień, ucieka przed wojnami i prześladowaniami.

Problemy i cierpienia młodych osiągnęły ten stopień społecznego skomplikowania, że trudno jest sprostać małym grupom pragnącym nieść pomoc. Konieczne staje się działanie na poziomie całego kraju, którego istnienie zależy przecież od młodych, gdyż to oni będą pracować na starość dzisiejszych dorosłych. Ta ogromna niesprawiedliwość eskalująca problemy i powodująca cierpienia ludzi młodych domaga się modlitwy, gdyż tylko ona jest w stanie odwrócić dziki kult „młodości”, w którym nawet młodzież nie może się odnaleźć. Módlmy się więc za tych, którzy w każdym kraju sprawują władzę, aby zmądrzeli i realnie pomagali młodym w przezwyciężaniu ich cierpień, w zmniejszaniu ich bólu; aby na starość również oni mogli cieszyć się tym samym ze strony tych, którzy przejmą ich dziedzictwo.

 

Warto odwiedzić