Kult Serca

 

Dobrze, że polskie

02 wrz 2019
ks. Paweł Bondaruk SJ

Chrześcijanin, gdy staje do modlitwy, styka się z dziedzictwem tych, którzy modlili się przed nim. Świadkowie, którzy poprzedzili nas w drodze do Królestwa (…) – naucza Katechizm Kościoła Katolickiego – uczestniczą w żywej tradycji modlitwy przez wzór swojego życia, przez pozostawione przez nich pisma oraz przez swoją modlitwę (KKK 2683).

Medytacje nad Sercem Jezusa

22 sie 2017
ks. Marek Kruszyński SJ

Publikacje Poznaj Serce Jezusa oraz Żar Miłości mogą pomóc w odkrywaniu piękna i głębi tradycyjnej Litanii do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Stanowią dwie całości i dwa różne podejścia do tematu, jedno z nich jest bardziej metodologiczne, drugie ascetyczne.

Rzucić się Jezusowi na szyję

25 lip 2015
ks. Andreas Batlogg SJ

Z Karlem Rahnerem (1904-1984), profesorem dogmatyki piszącym stylem ciężkim i suchym, często w długich tasiemcowatych zdaniach, nie wiąże się raczej motywu miłości Jezusa. A jednak dwa lata przed śmiercią ten niemiecki jezuita opublikował 96-stronicowy tomik z jednym tylko przypisem pt. Co znaczy kochać Jezusa? Tomik ten stał się bestsellerem.

Najświętsze Serce Jezusa - darmowa książka

08 mar 2013
ks. Tadeusz Chromik SJ

Recenzja książki ks. Piotra Sławomira Szuty "Najświętsze Serce Jezusa, przyjdź Królestwo Twoje".

Ta o niewielkiej objętości książka – liczy tylko 122 strony – nie rości sobie pretensji do wielkich dzieł poświęconych kultowi N.S.P. Jezusa. Jest ona owocem refleksji księdza proboszcza zatroskanego o ożywienie życia wiary w swojej parafii. Podane treści nie są jednak tylko wynikiem osobistych duszpasterskich przemyśleń, ale zawierają głębszą refleksję nad kultem Serca Pana Jezusa, nad jego istotą.

Serce Jezusa - Rozważania

13 wrz 2012
Redakcja

Litania do Serca Pana Jezusa streszcza opasłe teologiczne tomy. Opierając się na Słowie Bożym i Tradycji Kościoła, pozwala lepiej poznać tajemnicę miłości Chrystusa - Boga i człowieka. Niejedna osoba, odmawiając tę modlitwę, doszła do świętości.

Poświęcenie rodziny Najświętszemu Sercu Jezusa

23 wrz 2011
ks. Stanisław Groń SJ

Edycja Świętego Pawła wydała w tym roku książkę ks. Jana Ożoga SJ Poświęcenie Rodziny Najświętszemu Sercu Jezusa. Autor w latach 80. był redaktorem naczelnym „Posłańca Serca Jezusowego”. Niewielka objętościowo książka składa się z trzech części.