Dobrze, że polskie

02 wrz 2019
ks. Paweł Bondaruk SJ
 

Chrześcijanin, gdy staje do modlitwy, styka się z dziedzictwem tych, którzy modlili się przed nim. Świadkowie, którzy poprzedzili nas w drodze do Królestwa (…) – naucza Katechizm Kościoła Katolickiego – uczestniczą w żywej tradycji modlitwy przez wzór swojego życia, przez pozostawione przez nich pisma oraz przez swoją modlitwę (KKK 2683).

Książka o. Marka Wójtowicza SJ Modlitwy polskich świętych pozwala wsłuchiwać się w prośby i dziękczynienia zanoszone na przestrzeni wieków przez świętych i błogosławionych polskiego Kościoła. Dzięki niej święci mogą stać się nauczycielami kontaktu z Bogiem. Zgodnie z sugestią z okładki – Pomódlmy się razem z przemożnymi opiekunami Ojczyzny – książka może posłużyć za modlitewnik, praktyczne narzędzie pomagające w rozwoju duchowym i zgłębianiu tajemnicy obcowania świętych. Wybór oryginalnych tekstów modlitw pozwala czytelnikowi odnaleźć swoje myśli w słowach świętych. Umożliwia zetknięcie się własnej wrażliwości z charakterystycznymi rysami pobożności poszczególnych postaci. Prawdziwe spotkanie z Bogiem prowadzi zawsze do działania. Podobnie lektura Modlitw polskich świętych: skłania do dalszych poszukiwań, do zgłębiania mądrości Kościoła i do gorliwego głoszenia Ewangelii.

Krótkie biogramy wraz z wizerunkami, poprzedzające teksty modlitw, prócz przybliżenia sylwetek świętych, ich cnót heroicznych i zwyczajnych, wskazują na organiczny związek modlitwy z życiem. Możemy się przekonać – na najlepszych przykładach – że modlitwa czerpie z życia, a życie wyraża się w modlitwie.

Patrzymy na świętych jako na wybitne osobowości oraz „ludzi Boga”, dzięki którym możemy w jakimś aspekcie dosięgnąć obrazu, który On w nas zaszczepił. Ale przecież święci – jak my – nie mogli obyć się bez zwyczajnych więzi z innymi ludźmi. Na uwagę zasługują rozsiane na kartach książki spostrzeżenia o relacjach świętych, nie tylko tych charytatywnych i duszpasterskich. Na przykład przyjaźń św. Rafała Kalinowskiego i św. Alberta Chmielowskiego stanowi dla autora dowód, że święci chodzą parami i nawzajem się wspomagają. Stąd zaś wypływa zaproszenie: Ludowe przysłowie mówi: „Z kim przestajesz, takim się stajesz”. Szukajmy takich przyjaciół, którzy niosą w swoich sercach skarb wiary w Boga i chętnie dzielą się nim z innymi.

O wartości publikacji w dużej mierze przesądza jej patriotyczny charakter, wolny jednak od wszelkich partykularyzmów. Wszak polscy święci są nasi, bo są równocześnie świętymi Kościoła powszechnego. Książka zachęca raczej do troski o rozwój Polski oraz mądre i dobre życie Polaków. Sprzeciwia się tym samym postawom wywyższającego się patriotyzmu czy bezrefleksyjnej, zewnętrznej tylko pobożności, tak często utożsamianymi z kultem świętych. Wobec zjawiska sekularyzacji autor zwraca uwagę na potrzebę liczebnego zwiększenia ludzi mających głęboką wiarę, a zarazem dobrze wykształconych (w biogramie św. Józefa Sebastiana Pelczara). W innym zaś miejscu, opisując życie św. Jana Kantego, zaznacza z przekonaniem: Aby Polska nadal rozwijała się duchowo i materialnie, potrzeba nam wybitnych uczonych i twórców kultury, którzy potrafiliby łączyć głęboką wiedzę i wynalazki techniczne z głęboką wiarą w Boga, który jest Panem i Zbawicielem. W obliczu kryzysu rodziny przedstawia rozwiązania bł. Franciszki Siedliskiej, owoc żarliwej kontemplacji. W horyzoncie beznadziei rysuje bohaterską sylwetkę św. Maksymiliana Marii Kolbego. Nie zapomina przy tym podkreślić źródła postawy świętych: Nie utracić nadziei w Auschwitz, niemieckim obozie koncentracyjnym, w miejscu, które stało się „fabryką śmierci”, było specjalną łaską od Boga.

Połączenie pasji hagiografa i zaangażowania patrioty zaowocowało wyborem inspirujących (często nieznanych) biografii i antologią modlitw w poręcznym formacie książki do nabożeństwa. Krótko po obchodach stulecia odzyskania niepodległości Modlitwy polskich świętych przypominają o dziedzictwie Polaków, jakim są ich święci. Zapraszają także do wewnętrznej niepodległości i godności, które stanowią o duchowej konstytucji każdego mieszkańca. Zgodnie z refleksją bł. ks. Jerzego Popiełuszki, cytowaną w książce: Zachować godność, by móc powiększać dobro, zwyciężać zło – to pozostać wewnętrznie wolnym, nawet w warunkach zewnętrznego zniewolenia, pozostać sobą w każdej sytuacji życiowej. Jako synowie Boga nie możemy być niewolnikami.

***

ks. Marek Wójtowicz SJ, Modlitwy polskich świętych
Wydawnictwo WAM, Kraków 2019

 

Przeczytaj także

ks. Stanisław Ziemiański SJ
ks. Tadeusz Chromik SJ
ks. Jacek Poznański SJ
ks. Dariusz Piórkowski SJ
ks. Bogdan Długosz SJ
ks. Stanisław Ziemiański SJ
ks. Stanisław Groń SJ
ks. Stanisław Łucarz SJ
Łukasz Burkiewicz

Warto odwiedzić