Poświęcenie rodziny Najświętszemu Sercu Jezusa

23 wrz 2011
ks. Stanisław Groń SJ
 

Edycja Świętego Pawła wydała w tym roku książkę ks. Jana Ożoga SJ Poświęcenie Rodziny Najświętszemu Sercu Jezusa. Autor w latach 80. był redaktorem naczelnym „Posłańca Serca Jezusowego”. Niewielka objętościowo książka składa się z trzech części.

W pierwszej części wstępu Autor wyjaśnia, dlaczego warto wrócić do praktyki poświęcenia rodzin Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Twierdzi, że jest ona jedynym skutecznym lekarstwem na atak środowisk lewicowo-laickich na rodzinę, coraz to bardziej wyraźny także w Polsce.

W drugiej części omawia genezę tej pobożnej praktyki. Najpierw wprowadzili ją jezuici i Apostolstwo Modlitwy, potem jeszcze szerzej rozpowszechnił o. Mateo Crawley-Boevey ze Zgromadzenia Najświętszych Serc Jezusa i Maryi. Ten apostoł intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa wskazuje na to, że poświęcenie i intronizacja mają na celu to samo: oddanie rodzin katolickich nie tylko w opiekę, ale w prawdziwe władanie Bożego Serca.

Druga część książki to nowenna przygotowująca do intronizacji Bożego Serca w rodzinie. Składa się ona z dziewięciu rozmyślań nawiązujących do pism o. Mateo.

Część końcowa to sam obrzęd poświęcenia, który odbywa się w kościele czy domu rodzinnym z udziałem duszpasterza lub bez niego.

Polecam tę wartościową książkę rodzinom i czcicielom Boskiego Serca, by odnaleźli w niej pomoc w obronie tak zagrożonej obecnie wspólnoty domowej.

 

Warto odwiedzić