Akt Wynagrodzenia Sercu Jezusa

18 cze 2013
Redakcja
 

Akt Wynagrodzenia Sercu Jezusa, który odmawiany jest przez członków Apostolstwa Modlitwy.

Jezu Zbawicielu, Synu Boga, godny bezgranicznego uwielbienia i największej chwały,

a mimo to tak mało kochany, często wzgardzony i zapomniany.

My, przynależący do Apostolstwa Modlitwy, pragniemy kochać Ciebie i we wszelki

dostępny nam sposób współpracować z Tobą w dziele zbawienia świata.

Aby wynagrodzić Twemu Sercu za obojętność, zniewagi, nienawiść

do Ciebie i do Twego Krzyża, za brak miłości, deprawację i krzywdy czynione bliźnim,

chcemy jeszcze gorliwiej i wierniej służyć Tobie w Kościele,

naśladując Twą miłość do Ojca i do wszystkich ludzi według wzoru,

jaki nam zostawiłeś w swym świętym Sercu.

Serce Jezusa, bądź uwielbione w naszych sercach i w naszym działaniu!

Bądź jedyną mądrością, mocą i męstwem w naszym apostolskim trudzie!

Przez pośrednictwo Maryi, Matki Niepokalanej,

prosimy Cię o dar Ducha Świętego oraz o łaskę uświęcenia nas w Twojej Prawdzie.

Przyjdź, Panie Jezu! Niech ogarnie nas miłość Twego Serca. Amen.

 

Warto odwiedzić