Bądź pozdrowiony, Janie Pawle Drugi - pieśń

20 paź 2014
ks. Stanisław Ziemiański SJ
 

Dnia 22 października w Kościele powszechnym obchodzone jest wspomnienie św. papieża Jana Pawła II. Kanonizował go wraz z Janem XXIII papież Franciszek w dniu 27 kwietnia 2014 roku. Było to w Niedzielę Miłosierdzia Bożego.

Pieśń została skomponowana przez ks. Stanisława Ziemiańskiego SJ na chór mieszany z okazji kanonizacji naszego wielkiego rodaka. W uroczystej liturgii kanonizacyjnej wziął udział także papież emeryt Benedykt XVI i tysiące pielgrzymów przybyłych do Rzymu.

1.
Bądź pozdrowiony, Janie Pawle Drugi,
Radosne tony jak perliste strugi
Płyną w serc zapale
Dzisiaj ku twej chwale.

2.
Święty Rodaku, otocz nas opieką,
Wspomóż Polaków łask niebieskich rzeką!
Ziomku nasz wspaniały,
Wspieraj kraj nas cały!

3.
Dobry Pasterzu, prowadź swą owczarnię,
Święty Papieżu, jakeś trwał ofiarnie
Na Piotrowym tronie,
W naszej stań obronie!

 

 

Warto odwiedzić