Rok 2010

 

Jezus i ja - grudzień 2010

01 gru 2010
Lucjan Miozga

Owocem zaś ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność.

Jezus i ja - listopad 2010

01 lis 2010
Lucjan Miozga

A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło: 
bo złe były ich uczynki.

Jezus i ja - październik 2010

01 paź 2010
Lucjan Miozga

Błogosławiony ten, kto mnie słucha, kto co dzień u drzwi moich czeka, by czuwać u progu mej bramy, bo kto mnie znajdzie, ten znajdzie życie i uzyska łaskę u Pana; kto mnie nie znajdzie, duszę swą rani, śmierć kocha każdy, kto mnie się wyrzeka.

Jezus i ja - wrzesień 2010

01 wrz 2010
Lucjan Miozga

Sam Bóg pokoju niech was całkowicie uświęca, aby nienaruszony duch wasz, dusza i ciało bez zarzutu zachowały się na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa.

Jezus i ja - sierpień 2010

01 sie 2010
Lucjan Miozga

"To wszystko mówił Jezus tłumom w przypowieściach, a bez przypowieści nic im nie mówił.
Tak miało się spełnić słowo Proroka: Otworzę usta w przypowieściach, wypowiem rzeczy ukryte od założenia świata."

Jezus i ja - lipiec 2010

01 lip 2010
Lucjan Miozga

"Mówił jeszcze: Z czym porównamy królestwo Boże lub w jakiej przypowieści je przedstawimy?"

Mk 4:30

"W wielu takich przypowieściach głosił im naukę, o ile mogli [ją] rozumieć".

Mk 4:33

Jezus i ja - czerwiec 2010

01 cze 2010
Lucjan Miozga

Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali.

Jezus i ja - maj 2010

01 Maj 2010
Lucjan Miozga

Paweł, sługa Chrystusa Jezusa, z powołania apostoł, przeznaczony do głoszenia Ewangelii Bożej, 
którą Bóg przedtem zapowiedział przez swoich proroków w Pismach świętych. 
[Jest to Ewangelia] o Jego Synu - pochodzącym według ciała z rodu Dawida, a ustanowionym według Ducha Świętości przez powstanie z martwych pełnym mocy Synem Bożym - o Jezusie Chrystusie, Panu naszym.

Jezus i ja - kwiecień 2010

01 kwi 2010
Lucjan Miozga

"Patrzmy na Jezusa, który nam w wierze przewodzi i ją wydoskonala. On to zamiast radości, którą Mu obiecywano, przecierpiał krzyż, nie bacząc na [jego] hańbę, i zasiadł po prawicy tronu Boga".

Jezus i ja - marzec 2010

01 mar 2010
Lucjan Miozga

Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie; duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe.

Strony