Obietnica Druga

28 sty 2011
ks. Stanisław Groń SJ
 

Zgoda i pokój będą panowały w rodzinach

Św. Małgorzata Maria Alacoque w liście nr 131 (adresowanym do o. Jana Croiseta SJ lub do o. I.F. Rolin SJ), z 10 VIII 1689 r., napisała: Najświętsze Serce obiecuje (...) pojednać rodziny rozdzielone i otoczyć opieką te, które będą w jakiejś potrzebie. W zgromadzeniach zakonnych, które będą oddawać Mu cześć i powierzą się Jego opiece, utrzyma w zjednoczeniu wszystkie serca, aby tworzyły z Nim jedno; odwróci od nich ciosy sprawiedliwości Bożej i zachowa je znowu w stanie łaski, jeśli ją utraciły.

Święta też w innym liście (nr 140, ) wspomina o łaskach obiecanych przez Jezusa rodzinom. Zgoda i pokój towarzyszyć ma rodzinom zjednoczonym sakramentalnym węzłem małżeńskim. To także ten list stał się podstawą do podkreślenia doniosłego przesłania o pokoju dla rodzin. Obietnica Jezusa udzielenia zgody i pokoju dotyczy również rodzin zakonnych, tj. wspólnot utworzonych z osób duchownych i poświęconych Bogu przez praktykę rad ewangelicznych.

Zgoda darem dla rodzin

Zgoda to współżycie ludzi między sobą oparte na wzajemnej miłości, serdeczności, życzliwości i poszanowaniu odmienności bliźniego. Zgoda rodzi się też z umiejętności przebaczania zniewag, jakich mogą się ludzie dopuścić względem siebie w rodzinie i społeczności. Zgodnie żyjąc, ludzie jednoczą się. Każdy ma obowiązek troski o wyrobienie w sobie takiej postawy. Rodzina ma być pierwszym miejscem jej kształtowania. Z niezgody i kłótni rodzi się egoizm. Ktoś, kto w sposób samolubny szuka własnej korzyści i przedkłada ją nad dobro wspólne, łatwo potrafi dzielić i skłócać. Przeciwieństwem niezgody jest zgoda. Kto pozwoli działać w sobie i w rodzinach Bożemu Sercu, ten otrzyma liczne dary: miłości, radości, pokoju, cierpliwości, uprzejmości, dobroci, wierności, łagodności i opanowania. Św. Paweł w Liście do Galatów (5, 22-23) wymienia je jako dary Ducha Świętego.

Pokój darem dla rodzin

Innym darem obiecanym czcicielom Bożego Serca jest pokój, czyli taki stan w relacjach rodzinnych i wspólnotowych, w których przejawia się gotowość do łagodzenia różnic i konfliktów, sporów i powstałych napięć. Potrzeba dużo dobrej woli i gotowości do wzajemnych ustępstw. W rodzinie mamy uczyć się takich postaw, jak poszanowanie dla prawdy, postępowanie sprawiedliwe, miłosierdzie, odpowiedzialność i gotowość służenia innym. Pierwszym darem Zmartwychwstałego był dar pokoju. Jezus wraz z ukazaną raną otwartego boku ofiarował pokój apostołowi Tomaszowi. Chrystus jest pokojem! On wlewa go w nasze serca i pragnie zamieszkać w nich, aby usunąć ich udręki. Pokój - dar Jezusowego Serca - mamy dzielić z innymi i ogarniać nim wiele rodzin i społeczności.

Wspólny wysiłek zgodnego życia

Wspólnotę małżonków łączą silne więzy uczuciowe. W małżeństwie i rodzinie rodzą się i wychowują dzieci. Tam też miłość i sprawiedliwość dają to, czego potrzebujemy, aby były w nas pokój, bezpieczeństwo i radość. W kochającej rodzinie czujemy się bezpiecznie, odsuwamy to, co na zewnątrz czyni nas wielkimi i wyniosłymi. Mąż, żona, ojciec, matka, tatuś, mamusia, brat, siostra, synek, córeczka - to nie tylko czułe zdrobnienia, to najbliżsi, to ognisko domowe. Ale także i w tym szczególnym miejscu - domu - często myślimy egoistycznie o sobie. W naszych domach zdarzają się kłótnie, przekleństwa, niepokoje, zdrady. Wielu małżonków nie chce podjąć wspólnego wysiłku kształtowania rodzinnego życia. W rodzinach jest wiele grzechów i niepokojów, a to dlatego, że za mało w nich czczone jest Serce Jezusa i nie może w nich w pełni rozwinąć się życie z wiary. Jezus chce dbać wraz z nami o ten szczególny zakątek, jakim jest dom rodzinny i ognisko domowe. Niestety, nie każdy dom jest oazą spokoju i miłości; wiemy z doświadczenia, że czasami okrutny ból przychodzi od swoich. Czy jest na to jakieś lekarstwo? Może nim być cześć do Boskiego Serca rodząca większy szacunek do bliskich nam serc, osób mieszkających z nami. Serce Jezusa bądź z nami! Panuj i króluj, a będzie się w naszych rodzinach rozwijać życie wiary i zagości w nich pokój i zgoda.

Obudzić serca ludzi

Jezus poprzez swe Serce proponuje współczesnemu człowiekowi duchowość bardzo otwartą na więź z Bogiem i na więź z bliźnimi. Pragnie zwrócić naszą uwagę na wrażliwość, którą powinniśmy kształtować w nas i wokół nas. Poprzez kult Serca Jezusa Kościół ukazuje wiernym miłość Boga skierowaną ku człowiekowi i pragnie, aby wierni żyli nią i objawiali ją innym. Tworzy to klimat, który ożywia wszystko w tej wspólnocie osób wierzących. To, co Kościół daje światu, polega na mocy wiary i miłości, które wprowadza wraz z zasadami sprawiedliwości do społeczeństw, do rodzin i do serc poszczególnych wiernych, kształtując ich umysły i wychowując ich uczucia.

MODLITWA PRZED POSIŁKIEM
Pobłogosław, Panie Boże, nas, pobłogosław ten posiłek i tych, którzy go przygotowali i naucz nas dzielić się chlebem, i miłością z tymi, którzy tego potrzebują. Prosimy Cię o to przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

MODLITWA PO POSIŁKU
Dziękujemy Ci, dobry Boże, za ten posiłek i za wszelkie dobro, jakie nam dajesz. Spraw, abyśmy umocnieni Twoimi darami, lepiej Tobie i ludziom służyli. Prosimy Cię o to przez Chrystusa, Pana naszego. Amen

 

Przeczytaj także

ks. Stanisław Groń SJ
ks. Stanisław Groń SJ
ks. Stanisław Groń SJ
ks. Stanisław Groń SJ
ks. Stanisław Groń SJ
ks. Stanisław Groń SJ
ks. Stanisław Groń SJ
ks. Stanisław Groń SJ
ks. Stanisław Groń SJ

Warto odwiedzić