Papieskie intencje ogólne na rok 2003

03 gru 2002
Redakcja
 

STYCZEŃ
Za wspólnoty chrześcijańskie, aby w tym szczególnym momencie dziejów z coraz większą gotowością przyjmowały wezwanie Pana, by być solą ziemi i światłem świata (por. Mt 5,13-14).

LUTY
Za każdego chrześcijanina, aby uświadamiając sobie niepokojącą sytuację narodów, które wciąż jeszcze cierpią głód i pragnienie, poczuwał się do coraz większej solidarności z braćmi.

MARZEC
Za Lud Boży i jego Pasterzy, aby w każdym wzrastała świadomość znaczenia sakramentu pojednania - daru miłosiernej miłości Boga.

KWIECIEŃ
Za pełniących odpowiedzialne funkcje w Kościele, aby dawali świetlany przykład życia nieustannie otwartego na działanie Ducha Świętego.

MAJ
Za dzieci znajdujące się w trudnej sytuacji i za tych, którzy z oddaniem o nie się troszczą, aby w Maryi, Matce życia, znajdowali stałe wsparcie i pomoc.

CZERWIEC
Za wierzących, którzy pełnią odpowiedzialne funkcje w życiu publicznym, aby postępując zgodnie ze wskazaniami Ewangelii i zasadami nauki społecznej Kościoła, w każdej sytuacji bronili ludzkich wartości i przyczyniali się do coraz większego ich poszanowania.

LIPIEC
Za rządzących oraz odpowiedzialnych za sprawy gospodarcze i finansowe na świecie, aby szukali takich rozwiązań i dążyli do stworzenia takich warunków, które zapewnią wszystkim narodom środki niezbędne do godnego życia.

SIERPIEŃ
Za prowadzących badania z zakresu nauki i techniki, aby brali pod uwagę nieustanne apele Kościoła o mądre i odpowiedzialne korzystanie ze swych osiągnięć.

WRZESIEŃ
Za kraje, które cierpią z powodu wojny, terroryzmu, przemocy, aby odnalazły drogę pojednania, zgody i pokoju.

PAŹDZIERNIK
Za młodych, aby ze szczerym entuzjazmem szli za Chrystusem - Drogą, Prawdą i Życiem, i byli gotowi dawać o Nim świadectwo w każdym środowisku swego życia.

LISTOPAD
Za chrześcijan na Zachodzie, aby coraz lepiej poznawali i doceniali duchowość oraz tradycje liturgiczne Kościołów wschodnich.

GRUDZIEŃ
Za wyznawców wszystkich religii, aby podejmując wspólne działania zdołali ulżyć cierpieniom ludzi naszych czasów.

 

Warto odwiedzić