AM o sobie

 

Jakie piękno zbawi świat?

29 mar 2015
ks. Marek Wójtowicz SJ

Pan Jezus jest Bramą, przez którą wchodzimy w niezgłębioną tajemnicę Boga, który jest Miłością. Zatem otwórzmy nasze życie na miłość Pana. Starajmy się Go poznawać, kochać i naśladować. Rozmawiajmy z Nim jak przyjaciel z przyjacielem, pozwólmy Mu działać w naszych sercach. To dzięki przebywaniu z Nim mogą zrodzić się w nas wielkoduszne pragnienia, dobre czyny i postanowienia poprawy. Tylko z Nim w naszych sercach może pojawić się na nowo nadzieja na piękne życie, obfitujące w zaufanie i dobre czyny.

Apostołowie Jezusowego Serca

15 mar 2015
ks. Jan Konior SJ, o. Paweł Warchoł OFMconv

Ignacy Loyola, pisząc Ćwiczenia duchowne, na początku swojej książeczki umieścił modlitwę Duszo Chrystusowa. Nie on jest jednak jej autorem. Modlitwa ta powstała wcześniej; już około 1344 r. znana była mistyczce Margarete Ebner.

Wezwani do radości

17 lut 2015
ks. Marek Wójtowicz SJ

W Starym Testamencie spotykamy wiele tekstów, które są wezwaniem do radości, jak choćby ten z Księgi Sofoniasza: Ciesz się i wesel z całego serca, Córo Jeruzalem! Pan oddalił wyroki na ciebie, usunął twego nieprzyjaciela: Król Izraela, Pan jest pośród ciebie, już nie będziesz bała się złego (3, 14-18).

Słowo pasterskie ks. bp. Kazimierza Gurdy na rozpoczęcie Roku Życia Konsekrowanego

02 lut 2015
bp. Kazimierz Gurda

Drodzy Członkowie Apostolstwa Modlitwy! Podczas Waszych lutowych spotkań refleksyjno-modlitewnych przeczytajcie Słowo pasterskie ks. bp. Kazimierza Gurdy, przewodniczącego Komisji ds. Życia Konsekrowanego Konferencji Episkopatu Polski, napisane na rozpoczęcie Roku Życia Konsekrowanego.

Piękno i radość wiary

22 sty 2015
ks. Marek Wójtowicz SJ

Tematem naszych refleksji w 2015 roku będzie odkrywanie piękna i radości wiary. Dzisiaj, gdy tylu ludzi pogrążonych jest w smutku i beznadziei, bo zapomnieli o obecności Boga i ulegli pokusie sekularyzacji, Pan Jezus zaprasza nas, byśmy codziennie w skupieniu i na modlitwie przeżywali radość i piękno naszej wiary. Każdego dnia możemy odkrywać tajemnicę świętości Boga i pogłębiać naszą przyjaźń z Nim.

Dary Bożego Serca

06 sty 2015
ks. Ottavio De Bertolis SJ

Cieszymy się, że możemy przedstawić niniejsze teksty. Naszym celem jest towarzyszenie w modlitwie i refleksji tych, którzy pragną odprawić pobożnie dziewięć pierwszych piątków miesiąca. (...) Uznaliśmy za dobre przedstawić kolejno dziewięć poszczególnych darów Chrystusowego Serca.

Być dzieckiem Boga

07 gru 2014
Edyta Stein

Być dzieckiem Boga znaczy oddać się w ręce Boga, czynić Jego wolę, złożyć w Jego Boskie ręce swoje troski i swoje nadzieje, nie męczyć się obawą o przyszłość. Na tym polega prawdziwa wolność i wesele synów Bożych.

Pan jest blisko!

25 lis 2014
ks. Marek Wójtowicz SJ

Zbliża się Adwent, czas oczekiwania, by na nowo przeżyć tajemnicę Wcielenia Boga, Jego wejścia w naszą historię. Szczególnie teraz potrzeba naszego czuwania na modlitwie. Może nam w tym pomóc Ewangelia o pannach głupich i mądrych (Mt 25, 1-13).

Pragnienie duszy

22 paź 2014
ks. Marek Wójtowicz SJ

Nosimy w sobie wiele pragnień: chcemy być zdrowi, odnosić sukcesy w życiu zawodowym, spędzać przyjemnie wolny czas, zwiedzać ciekawe miejsca... Ale są w nas inne „głody”, pragnienia jeszcze głębsze, bez których to wszystko, co robimy, traci sens.

Wysławiajcie Pana w waszych sercach!

05 paź 2014
ks. Marek Wójtowicz SJ

Codziennie jesteśmy zasypywani tyloma słowami: pisanymi w gazetach, słyszanymi w radiu, na ulicy, w pracy i szkole. Ile słyszanych i czytanych słow. Odsłania prawdę o naszym życiu, jest pokrzepieniem czy światłem?

Strony