Wyjaśnienie papieskiej intencji AM - kwiecień 2024

01 kwi 2024
ks. Józef Polak SJ
 

Papieska intencja na kwiecień 2024:

Módlmy się, aby godność kobiet i ich bogactwo były uznawane w każdej kulturze i aby ustała dyskryminacja, jakiej doświadczają one w różnych częściach świata.

Dwie trzecie analfabetów świata to kobiety. Jest ich też zdecydowanie więcej w gronie bezrobotnych i często padają ofiarą przemocy. W Afryce i Azji są rejony, w których nawet jedna trzecia młodych kobiet jest wydawana za mąż przed osiągnięciem pełnoletniości. Zdecydowanie mniej kobiet niż mężczyzn zasiada w różnorakich gremiach decyzyjnych. Średnio w krajowych parlamentach kobiety zajmują tylko jedną czwartą miejsc (w tym względzie lepiej jest w Europie: 31% ogółu deputowanych, ale w Oceanii stanowią zaledwie 17%). Taki obraz wyłania się z Raportu GUS z roku 2020. Inne statystyki UNESCO dopowiadają, że kobiety pełnią jedynie 5% funkcji kierowniczych na świecie, a 115 mln dziewcząt w ogóle nie chodzi do szkoły. Wniosek: dyskryminacja ze względu na płeć pozostaje powszechnym zjawiskiem, nawet jeśli jej skala jest różna w zależności od stopnia rozwoju i kultury poszczególnych rejonów.

 

 

Papież Franciszek jest przekonany, że kobietom należy powierzać ważne obowiązki. Jakże wielu decyzji niosących śmierć można by uniknąć, gdyby kobiety były w centrum podejmowania decyzji! Dążmy do tego, aby były bardziej szanowane, uznawane i angażowane – apelował do uczestników konferencji o przywódczej roli kobiet we współczesnym świecie, zorganizowanej w 2022 roku przez Watykan w paryskiej siedzibie UNESCO. Sam Franciszek wielokrotnie dał tego przykład, mianując kobiety na odpowiedzialne stanowiska Stolicy Apostolskiej. Jedną z nich jest wiceszefowa watykańskiej dyplomacji, Francesca Di Giovanni. Ona właśnie, dwa lata wcześniej, broniła kobiet w imieniu Watykanu na forum ONZ, apelując o ochronę ich godności i praw. Wskazała cztery kluczowe obszary działania: równy dostęp do zatrudnienia, edukacji i służby zdrowia oraz zwalczanie przemocy wobec kobiet. Kulturze odrzucenia trzeba dać odpór – mówiła - przez promowanie godności kobiet i budowanie dla nich szacunku.

Z inicjatywy papieża przeżywamy obecnie w Kościele Rok Modlitwy, mający nas przygotować do obchodów Roku Jubileuszowego 2025. W czwartym miesiącu Franciszek wskazuje nam konkretną intencję tej modlitwy: aby godność kobiet i ich bogactwo były uznawane w każdej kulturze i aby ustała dyskryminacja, jakiej doświadczają one w różnych częściach świata.

 

Warto odwiedzić