Ostatnie pożegnanie naszej Helenki

23 Maj 2022
Janina Janik
 

28 lutego 2022 roku w naszym ziemskim pielgrzymowaniu rozstaliśmy się z naszą siostrą Helenką Lis, która odeszła do domu Ojca w 76 roku życia.

Siostra Helenka - bo tak do Niej zwracaliśmy się - była cicha, skromna, życzliwa dla wszystkich, którzy mieli z Nią kontakt, zawsze uśmiechnięta. Utrudzona zabieganiem życiowym, ale jakże wierna Bogu, Jezusowi i Jego Najświętszej Matce.

Życie Helenki było naznaczone troską o rozwój kultu Najświętszego Serca Pana Jezusa, stąd Jej przynależność do Apostolstwa Modlitwy. Od roku 1998 zaangażowała się w prowadzenie Krajowego Sekretariatu tego stowarzyszenia. Posługując w Krajowym Sekretariacie Apostolstwa Modlitwy, obsługiwała bieżące sprawy, udzielała wskazówek proszącym o nie, organizowała czuwania nocne w I piątki miesiąca w Bazylice Najświętszego Serca Jezusowego w Krakowie przy ul. Kopernika i pełniła nadzór nad ich modlitewnym przebiegiem, kiedy prowadzili je przedstawiciele z różnych ognisk Apostolstwa Modlitwy z Polski. Z Jej inicjatywy w każdą I sobotę miesiąca na zakończenie nocnych czuwań śpiewane były Godzinki o Niepokalanym Sercu Maryi. Była współorganizatorką spotkań rekolekcyjnych dla członków AM w ośrodkach rekolekcyjnych, a także różnych innych spotkań, wspomagając w tym aktywnie ojców jezuitów prowadzących to Dzieło.

Dziękujemy Helence za Jej obecność wśród nas, za prawdziwe świadectwo wiary, gorliwą służbę Najświętszemu Sercu Jezusowemu, a także wielu ogniskom Apostolstwa Modlitwy w Polsce. Dziękujemy za nieustanny kontakt, który za Jej przyczyną miały te ogniska z Krajowym Sekretariatem AM oraz ojcami prowadzącymi. Pracowała codziennie wiele godzin dopóki starczyło Jej sił, zanim choroba odebrała Jej możliwości służenia. W szpitalu bardzo cierpiała z powodu braku możliwości uczestniczenia we Mszy św. ale korzystała z Sakramentów świętych.

Bardzo dotkliwie odczuliśmy brak Helenki, która tak życzliwie udzielała ogniskom swoich rad, służyła pomocą, a także przesyłała potrzebne materiały formacyjne. Teraz kiedy odeszła do Boga, gorąco modlimy się za Nią: Niech ten Jezus, któremu tak wiernie służyła, Sam będzie dla Niej nagrodą, niech przytula Ją do swojego Najświętszego Serca, które tak bardzo ukochała, a Matka Najświętsza niech Ją prowadzi po niebiańskich dróżkach.

Uroczystości pogrzebowe odbyły się w rodzinnej miejscowości śp. Helenki Lis, w Kaninie koło Limanowej 4 marca 2022 roku. Był to I piątek miesiąca. Jej doczesne szczątki spoczęły w rodzinnym grobie. Mszę świętą pogrzebową celebrowali Ojcowie z Krajowego Sekretariatu AM w Krakowie: o Dyrektor Robert Więcek SJ, który był głównym celebransem i wygłosił kazanie, o. Marek Wojtowicz SJ poprowadził kondukt żałobny na cmentarzu parafialnym w Kaninie wraz z miejscowym Księdzem Proboszczem. W imieniu wszystkich ognisk uczestniczyli w liturgii żałobnej członkowie Apostolstwa Modlitwy z Jadownik i Tyńca oraz najbliższa rodzina i parafianie z Kaniny.

 

Warto odwiedzić